Toepassingen

Inzicht in je professionele ontwikkeling

Of het nu gaat om medisch, paramedisch, regulier of professioneel onderwijs, Scorion is het ontwikkelportfolio voor alle soorten onderwijs en opleidingen. Veel verschillende studieprogramma’s en beroepen maken al gebruik van Scorion in allerlei opleidingen en voor persoonlijke ontwikkeling. Scorion wordt veel toegepast door Universiteiten, HBO instellingen en bedrijven of andere instellingen zoals ziekenhuizen en beroepsverenigingen. Dit jaar gaan ook MBO instellingen starten met programmatisch toetsen en flexibele onderwijsprogramma’s.

Waarvoor wordt Scorion gebruikt?

Scorion wordt in het onderwijs veel gebruikt voor individueel en flexibel onderwijs. Met name medische opleidingen lopen hiermee voorop, maar we zien nu ook ontwikkeling in de richting van flexibel en individueel opleiden bij andere opleidingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om paramedische opleidingen zoals verloskunde en ergotherapie. Maar ook reguliere opleidingen, zoals PABO opleidingen. De belangrijke onderwijskundige veranderingen die deze ontwikkeling aanjagen zijn ‘programmatische feedback‘ en ‘Entrustable Professional Activities‘ (EPA’s). Met Scorion hebben de student en de begeleider altijd en overal een actueel beeld van de vorderingen in de opleiding. De feedback, opdrachten of toetsen, worden met slimme, veilige en gebruiksvriendelijke apps in het platform opgenomen.

In de professionele setting wordt Scorion op verschillende manieren toegepast. In ziekenhuizen wordt Scorion gebruikt om het Individueel Functioneren van Medisch Specialisten (IFMS) te registreren, maar ook als kwaliteitspaspoort voor verpleegkundigen om aantoonbaar bekwaam te blijven. Ook wordt Scorion ingezet voor kwaliteitsvisitaties en functionerings- en jaargesprekken. Met de standaard modules zoals de 360 graden feedback, Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) en beoordelingsgesprek, ondersteunt Scorion ook perfect de ontwikkeling van de professional.

Medisch onderwijs

Medische opleidingen in het bijzonder worden gekenmerkt door hun hoge praktijkcomponent: studenten moeten leren hoe zij hun theoretische kennis in de praktijk kunnen toepassen. Scorion begeleidt al een groot aantal medische studenten. Zowel in theorie als in de praktijk.

Middelbaar beroepsonderwijs

In het MBO ontstaat steeds meer interesse voor programmatisch toetsen en ‘dialoog gestuurd’ leren. En we merken dat veel ROC’s en andere MBO instellingen aan het nadenken zijn hoe dit vorm te geven. We verwachten dat uiteindelijk deze vorm van ‘programmatic assessment’, of ook wel programmatische feedback, ook in VMBO, VO en zelfs het basisonderwijs toegepast gaat worden. Het is namelijk ook dé manier om je leerprocessen flexibel in te richten en toch goed zicht te houden op het leerproces, zowel voor de student als de docent en begeleiders.

Regulier onderwijs

Professionals

Één van de Scorion modules voor professionals is Scorion Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS). De IFMS module wordt gebruikt door verscheidene zorginstellingen en adviesbureaus. Deze module bevat de mogelijkheid voor Multi Source Feedback, jaarlijkse POP en zelfreflectie.

Voor inhoudelijke begeleiding tijdens IFMS bijeenkomsten werkt Scorion samen met adviesbureaus. Dit kan o.a. met adviesbureau Meijer Consulting Group (MCG). Scorion en MCG werken al jarenlang samen en hebben een partnerovereenkomst.

Heb je een vraag?
We helpen je graag