Image module

Inzicht in je professionele ontwikkeling 

Of het nu gaat om medisch, paramedisch, regulier of professioneel onderwijs, Scorion is het leerportfolio voor alle soorten onderwijs en opleidingen. Veel verschillende studieprogramma’s en beroepen maken al gebruik van Scorion in allerlei settingen.

Image module

Waarvoor wordt Scorion gebruikt?

Scorion wordt in het onderwijs veel gebruikt voor individueel en flexibel onderwijs. Met name medische opleidingen lopen hiermee voorop, maar we zien nu ook ontwikkeling in de richting van flexibel en individueel opleiden bij andere opleidingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om paramedische opleidingen zoals verloskunde en ergotherapie. Maar ook reguliere opleidingen, zoals PABO opleidingen. De belangrijke onderwijskundige veranderingen die deze ontwikkeling aanjagen zijn ‘programmatische feedback‘ en ‘Entrustable Professional Activities‘ (EPA’s). Met Scorion hebben de student en de begeleider altijd en overal een actueel beeld van de vorderingen in de opleiding. De feedback, opdrachten of toetsen, worden met slimme, veilige en gebruiksvriendelijke apps in het platform opgenomen.

In de professionele setting wordt Scorion op verschillende manieren toegepast. In ziekenhuizen wordt Scorion gebruikt om het Individueel Functioneren van Medisch Specialisten (IFMS) te registreren, maar ook als kwaliteitspaspoort voor verpleegkundigen om aantoonbaar bekwaam te blijven. Ook wordt Scorion ingezet voor kwaliteitsvisitaties en functionerings- en jaargesprekken. Met de standaard modules zoals de 360 graden feedback, Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) en beoordelingsgesprek, ondersteunt Scorion ook perfect de ontwikkeling van de professional.

Medisch onderwijs

Slide Implementatie op afstand – Macquarie University Australia
EPA’s (Entrustable Professional Activities) worden ook gebruikt in Australië. De studenten van de Macquarie University gebruiken Scorion om DOPS, MiniCEX en vele andere formulieren in te vullen die nodig zijn voor programmatisch toetsen.
Meer lezen
Slide Digitaal Epa-portfolio Geneeskunde bij UMC Utrecht Tijdens de coschappen verzamelen studenten feedback in de vorm van observaties en casusbesprekingen en werken studenten aan het behalen van EPA-bekwaamverklaringen om hun opleiding af te ronden. Meer lezen Slide E-portfolio Master Geneeskunde bij het Radboudumc Het Radboudumc biedt studenten een digitaal portfolio waarbij zij tijdens hun coschappen makkelijk, snel en veilig feedback kunnen vragen. Meer lezen Slide EPA's in de masterkliniek Tandheelkunde Radboudumc Masterstudenten van het Radboudumc Tandheelkunde verrichten allerlei handelingen die digitaal in Scorion worden vastgelegd. Meer lezen

Paramedisch onderwijs

Slide Programmatisch toetsen bij de Opleiding Ergotherapie bij Hogeschool Rotterdam De opleiding Ergotherapie is een vier jaar durende voltijdopleiding aan Hogeschool Rotterdam. Binnen de opleiding werken de studenten aan verschillende competenties welke zijn omgezet naar leeruitkomsten. Deze leeruitkomsten zijn omgezet naar datapunten welke gescoord kunnen worden. Meer lezen Slide E-portfolio voor verpleegkundige vervolgopleidingen Bij de Amstel Academie doorloopt de student verschillende Praktijk Leer Periodes (PLP’s) waarin zij bewijslast verzamelen over de handelingen die zij verrichten. Meer lezen Slide Het aftoetsen van vaardigheden bij de opleiding verloskunde De Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen (AVAG) van de hogeschool Inholland gebruikt Scorion om tijdens de vele stages die een verloskunde student loopt feedback te verzamelen. Het systeem kent een veelvoud aan feedbackformulieren, vaak specifiek voor bepaalde handelingen.
Meer lezen

Regulier onderwijs

Slide Digitaal portfolio voor programmatisch toetsen binnen de Pabo-opleiding De studenten van de PABO opleiding verzamelen feedback op verschillende bekwaamheden en de onderliggende bekwaamheidseisen. De verzameling van feedback geeft de studenten inzicht in hun eigen ontwikkeling. Op verschillende dashboards kunnen ze hun eigen voortgang op elk ogenblik inzien.
Meer lezen

Professionals

Slide Online 360-graden Feedback voor alle medewerkers in het UMCG Alle medewerkers van het UMCG kunnen 24/7 een 360 graden feedback portfolio aanmaken. Snel, eenvoudig en veilig. Self service model noemen we dat! Meer lezen Slide Evaluatie Individueel Functioneren (EIF) Sociaal Geneeskundigen door het KBSG Het KBSG en Parantion hebben een Evaluatie Individueel Functioneren (EIF) dossier ontwikkeld. Elke sociaal geneeskundige kan hiermee voldoen aan de nieuwe eisen ten aanzien van herregistratie die ingaan per 1 januari 2020. Meer lezen Slide Volledig digitaal portfolio voor de medisch specialist Alle medisch specialisten krijgen een digitaal portfolio om IFMS te kunnen doen en een POP bij te kunnen houden. Meer lezen

Heb je een vraag?

We helpen je graag

Neem contact op