Image module

Inzicht in je professionele ontwikkeling 

Of het nu gaat om medisch, paramedisch, regulier of professioneel onderwijs, Scorion is het leerportfolio voor alle soorten onderwijs en opleidingen. Veel verschillende studieprogramma’s en beroepen maken al gebruik van Scorion in allerlei settingen.

Image module

Waarvoor wordt Scorion gebruikt?

Scorion wordt in het onderwijs veel gebruikt voor individueel en flexibel onderwijs. Met name medische opleidingen lopen hiermee voorop, maar we zien nu ook ontwikkeling in de richting van flexibel en individueel opleiden bij andere opleidingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om paramedische opleidingen zoals verloskunde en ergotherapie. Maar ook reguliere opleidingen, zoals PABO opleidingen. De belangrijke onderwijskundige veranderingen die deze ontwikkeling aanjagen zijn ‘programmatische feedback‘ en ‘Entrustable Professional Activities‘ (EPA’s). Met Scorion hebben de student en de begeleider altijd en overal een actueel beeld van de vorderingen in de opleiding. De feedback, opdrachten of toetsen, worden met slimme, veilige en gebruiksvriendelijke apps in het platform opgenomen.

In de professionele setting wordt Scorion op verschillende manieren toegepast. In ziekenhuizen wordt Scorion gebruikt om het Individueel Functioneren van Medisch Specialisten (IFMS) te registreren, maar ook als kwaliteitspaspoort voor verpleegkundigen om aantoonbaar bekwaam te blijven. Ook wordt Scorion ingezet voor kwaliteitsvisitaties en functionerings- en jaargesprekken. Met de standaard modules zoals de 360 graden feedback, Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) en beoordelingsgesprek, ondersteunt Scorion ook perfect de ontwikkeling van de professional.

Medisch onderwijs

Paramedisch onderwijs

Regulier onderwijs

Professionals

Heb je een vraag?

We helpen je graag

Neem contact op