Release notes Scorion3

Release notes Scorion3

Wat is er allemaal veranderd in Scorion?

Iedere drie weken is er een update van Scorion, Easion en Groeidocument. Via de knop hieronder zie je wanneer de release notes gepubliceerd worden. Livegang volgt in de weken erna, de datum wordt er steeds bijgezet.

Hieronder zie je de release notes van de laatste versies van Scorion3.

Release Note versie 3.119 

Releasedatum: 20-10-2021 

Diverse bugfixes

Release Note versie 3.117 

Releasedatum: 19-08-2021 

3.118.01 Loopings mogelijkheden binnen een custom table 

De loopig binnen een custom table is uitgebreid met de opties zoals die al binnen de reguliere loop beschikbaar waren. Ook is er een extra optie: UsersVariables waarmee een loop gemaakt kan worden over users heen en per user op de opgegeven variabelen. 

3.118.02 Externe actie om de waarde van formuliervelden aan te kunnen passen bij ingevoegde formuliergroepen 

Met deze geplande actie kan voor al ingevoegde boekjes de waarde van een formulierveld aangepast worden. In de actie worden de groep waar de user inzitten, het template id van de formuliergroep, het formulierveld en de waarde opgegeven. 

Release Note versie 3.116

Releasedatum: 14-07-2021

3.116.01 Styling inlogpagina 

Met een stuk CSS is de inlogpagina van Scorion aan te passen aan de eigen huisstijl. Zo worden dan ook de pagina’s voor wachtwoordvergeten en foutmeldingen opgemaakt. 

3.116.02 Commentaar behouden in XML 

Voor vragenlijsten of dashboards is het soms handig de XML van commentaar te voorzien. Dit kan met de standaard <!–Dit is commentaar –> . Dit werkt zolang het template niet via de designer opgeslagen wordt. Moet het template toch ook via de designer bewerkt worden dan kan nu de <Comment>Hier staat een commentaar!</Comment> gebruikt worden. Deze is comment-node wordt wel op de tree in de designer getoond, maar niet op het canvas en zal ook na opslaan nog in de XML staan. 

3.116.03 Kopieer naar (groepsbeoordeling) 

Een knop waarmee waardes vanuit een formulier naar andere taken te kunnen schrijven. Zo kan een beoordelaar door 1 formulier in te vullen meerdere studenten beoordelen. Alle te beoordelen studenten moeten dan wel de beoordelaar uitgenodigd hebben. 

Release Note versie 3.115

Releasedatum: 24-06-2021

Diverse bug fixes 

In deze sprint zijn diverse bugs opgelost.  

Release Note versie 3.114

Releasedatum: 23-04-2021

Diverse bug fixes 

In deze sprint zijn diverse bugs opgelost.  

Release Note versie 3.113

Releasedatum: 25-03-2021

Diverse bug fixes 

In deze sprint zijn diverse bugs opgelost.  

Release Note versie 3.112

Releasedatum: 24-02-2021

3.112.01 Doorsturen van taken 

Er is een speciale rol ‘overall_taskmanager’ waarmee een beoordelaar taken met de status ‘uitgenodigd’ kan doorsturen aan een nieuwe beoordelaar. Op dat moment vervalt de taak van deze beoordelaar en wordt er een nieuwe taak aangemaakt voor de nieuw gekozen beoordelaar. 

In deze sprint is deze functionaliteit toegevoegd aan de admin-modus (oogje rechtsboven), zodat deze optie makkelijk beschikbaar is voor de admin wanneer deze doorinlogt bij een beoordelaar. 

Verder blijft het originele verzendmoment behouden als startdatum van de nieuwe taak. Deze is zichtbaar te maken op het formulier met de accoladetekst: {task}.

3.112.02 Knop voor het dynamisch afsluiten van een formulier 

Indien er meerdere feedbackgevers zijn bij een formulier kan met deze knop het formulier door de laatste feedbackgever gesloten worden.
Er wordt bepaald of alle overige feedbackgevers de status ‘klaar’ hebben, als dat zo is zal de knop werken als de CloseNoAuth knop. Zijn er nog andere feedbackgevers met een andere status dan ‘klaar’ dan werkt de knop als een ‘Next’ knop. 

Deze knop is alleen via het bewerken van de XML beschikbaar. 

Neem contact op met onze supportafdeling als u deze optie wilt gebruiken. 

3.112.03 Waarschuwing bij een variabele van het type cijfers 

Een variabele van het type cijfers heeft een maximale waarde van 2.147.483.647. Bij een invoer groter dan dit getal wordt een foutmelding gegeven voor het overschrijden van de maximale waarde. 

3.112.04 Diverse bug fixes 

In deze sprint zijn diverse bugs opgelost.  

Release Note versie 3.110

Releasedatum: 10-12-2020

Diverse bugfixes