Image module

Scorion: Flexibel en programmatisch leren op de werkplek

Scorion is het moderne en veilige portfolioplatform voor programmatisch toetsen en andere vernieuwende onderwijsconcepten in het onderwijs van studenten en professionals. Met het Scorion e-portfolio geven studenten en begeleiders eenvoudig feedback en beoordelingen, digitaal in een app. Het Scorion dashboard toont op basis van data op ieder moment een accuraat beeld van je vorderingen en prestaties.

Wat is Scorion?

Scorion is een online platform waarmee digitaal alle opleidingsactiviteiten kunnen worden vastgelegd en van feedback worden voorzien. Niet zoals in de ‘klassieke portfolio’s met documenten, maar in de vorm van data. Dat gebeurt heel eenvoudig tussen het werken in de praktijk door en bespaart veel tijd. Doordat de structuur in het platform overeenkomt met die van de opleiding zelf, volgt de gebruikte toetsing en feedback het opleidingsproces waardoor het heel herkenbaar is voor de student. Op deze manier ontstaat een integratie van leren, toetsen en feedback geven. Deze worden als het ware één geheel.

Een student ziet de opleiding weergegeven in een aantal ‘formulieren’ die op hun beurt weer gebundeld kunnen zijn naar cohort, leerjaar of een meer inhoudelijke leerlijn. Zo’n formulier kan een beoordeling zijn, maar ook een zelfreflectie, een toets, een 360 graden feedback of een van de andere 25 toets- en feedback processen die Scorion kent. Een formulier kan zeer uiteenlopende vormen hebben. Het kan zelfs een app zijn waar je voor een student gevraagd of ongevraagd feedback inspreekt. Het idee is dat iedere activiteit wordt voorzien van feedback. Deze feedback kan een beoordelend karakter hebben of juist meer een reflecterend.

In Scorion kunnen alle verzamelde datapunten op verschillende manieren worden weer gegeven op de dashboards. Een dashboard verschilt per opleiding omdat hierop die informatie wordt weergegeven die nodig is om te bepalen of iemand op koers ligt of niet. En dat kan dus voor een beoordelaar, supervisor, begeleider of student er heel anders uitzien.

Het platform ondersteunt ook typische portfolio-achtige functies zoals het delen van bestanden, het toevoegen van bestanden bij een beoordeling of het inleveren van opdrachten. Verder kan het portfolio , of een deel ervan, op een veilige manier met anderen worden gedeeld.

Het Scorion platform bestaat uit een aantal modules die zorgen voor een overzichtelijke opbouw. Met een van de modules, de designstudio, kan een opleiding zelf formulieren en dashboards maken. Zo is een opleiding in staat om het systeem aan te passen waar nodig en wanneer je maar wil. De opbouw van het platform zorgt ervoor dat de systematiek bewaard blijft. Iedere module heeft een specifieke functie zodat het niet onnodig ingewikkeld wordt. Omdat een opleiding soms best veel verschillende variabelen kan bevatten, is een speciale item-bank ontwikkeld waarin u alles overzichtelijk bij elkaar ziet.

Lees meer

Voor wie is Scorion?

Scorion wordt al meer dan tien jaar gebruikt als portfolioplatform voor studenten in het wetenschappelijk en hoger onderwijs en voor professionals die werkzaam zijn in bedrijven en instellingen. Het portfolio is speciaal ontwikkeld om zowel theoretische opdrachten als praktijksituaties van feedback te voorzien.

Dit wordt ook wel werkplekleren genoemd of programmatisch toetsen. Scorion gaat ervan uit dat leren niet persee in een klas of groep hoeft plaats vinden en ondersteunt dus ook individuele opleidingstrajecten. Zo kan een opleiding de toetsing en beoordeling afstemmen op het onderwijs en ontstaat een betrouwbaar beeld van hoe iemand ervoor staat. Scorion sluit zo aan bij het onderwijs of de opleiding zoals deze is en is door de hoge mate van flexibiliteit in principe geschikt voor iedere opleiding waarbij bekwaamheid meer is dan een verzameling documenten.

Waarom Scorion?

Flexibel

Of je werkt met EPA’s, competenties, CANmeds, leerlijnen of een totaal andere systematiek in het curriculum…
Voor Scorion maakt het niet uit.

Lees meer

Flexibel

Hoe meer het onderwijs of een leersituatie aansluit bij de (beroeps) praktijk, hoe hoger het rendement. Vandaar dat Scorion uitgaat van het idee dat systemen moeten aansluiten bij de realiteit en niet andersom. Daarnaast is iedere opleiding anders en uniek in haar onderwijs- en bijbehorende toets- en feedbackvormen. Veel onderwijsinstellingen maken gebruik van competenties, leeruitkomsten, kerntaken of leerdoelen om praktische vaardigheden te meten. De laatste jaren zien we in de medische opleidingen dat ook steeds vaker EPA’s (Prof. Olle ten Cate) worden toegepast. En zoals eerder gezegd… voor Scorion maakt het niet uit hoe het curriculum er uit ziet.

We krijgen wel eens de vraag van een opleiding of we een demo kunnen ‘opsturen’. We proberen dan uit te leggen dat Scorion geen standaard ‘pakket’ is en dat je het beste kan zien hoe Scorion werkt op basis van je eigen opleiding. Ook voor het invoeren van het concept van programmatisch toetsen is geen standaardoplossing. Hoe een dergelijk concept uitpakt voor een opleiding is sterk afhankelijk van de opvattingen of ideeën over het onderwijs dat wordt gegeven. Vandaar dat we in dat geval altijd het curriculum bekijken en op basis daarvan een demo inrichten. Dit kan vaak in korte tijd. De meeste demo’s geven een heel goed beeld van wat de voordelen van Scorion zijn. Met name als je een dashboard ziet waarop je in een oogopslag ziet hoe je er écht voorstaat.

Meer vragen?

Toegang via alle devices

De gebruiksvriendelijke Scorion apps kunnen gebruikt worden op je laptop of desktop, maar ook via mobiele apparaten, zoals tablets en smartphones.

Lees meer

Alle devices

Tijdens het werken in de praktijk wordt vaak feedback gegeven. Het is dan handig om die feedback dan ook direct vast te leggen. Een smartphone of tablet heb je dan vaak wel in de buurt. De Scorion app is dan zeer gebruikersvriendelijk. Je kunt de feedback ook gewoon inspreken en het wordt als tekst opgeslagen. Ook is het mogelijk om met de Feedforward app ‘ongevraagd’ feedback te geven.

Meer vragen?

Eigen CMS

Met behulp van een eigen CMS kan een beheerder binnen een instelling het portfolio na de implementatie zelfstandig verder ontwikkelen en aanpassen.

Lees meer

Eigen CMS

Het eigen content managementsysteem is een unieke en zeer krachtige eigenschap van Scorion. Vooral omdat Scorion zo flexibel is. Je bespaart kosten en kunt zelf veel slagvaardiger wijzigingen doorvoeren waar nodig. Omdat voor iedere opleiding de toetsing en feedback verschillend is, worden de formulieren en processen in Scorion voor iedere opleiding aangepast. Daarom is een maatwerksysteem ook geen oplossing. Met maatwerk ben je weliswaar flexibel, maar het wordt onbetaalbaar. Want je moet dan voor iedere opleiding opnieuw een maatwerk systeem maken. Of je kunt een kopie van het systeem maken en aanpassen, maar die werkwijze wordt op den duur onbeheersbaar.

Scorion is én flexibel én biedt u de mogelijkheid om het zelf aan te passen door het eigen en unieke beheer- en administratiesysteem. Voor een instelling met meerdere opleidingen kan de instelling zelf het beheer doen. Dat bespaart tijd en kosten. Het is wel van belang dat bij de inrichting en opzet van de toets methoden en cesuur de juiste keuzes worden gemaakt. Meestal denkt het Scorion team daarover mee bij de start van een implementatie. De onderwijskundig adviseurs van Scorion beschikken over zeer ruime ervaring met dergelijke projecten bij diverse hogescholen en universiteiten. Het Scorion team biedt een aantal trainingen op verschillende niveaus, waarna medewerkers van onderwijsinstellingen Scorion zelf kunnen beheren en eenvoudig kunnen aanpassen.

Meer vragen?

Programmatisch Toetsen

Door de ondersteuning van meer dan twintig verschillende toetsprocessen bevordert Scorion flexibel en persoonlijk onderwijs en is het mogelijk om op basis van data adequate beslissingen te nemen.

Lees meer

Programmatisch toetsen

Het Scorion platform is zeer geschikt voor een programmatische aanpak. Programmatisch toetsen kun je zien als een toets vorm, maar het is eigenlijk meer een visie. Een visie die meer en meer door onderwijsinstellingen in universitair en hoger onderwijs wordt toegepast en sinds kort ook in het middelbaar onderwijs. Prof. Cees van der Vleuten begon ca. 20 jaar geleden met het idee en op dit moment wordt dit onderwijsconcept wereldwijd omarmd in verschillende vormen van onderwijs. Het concept kan worden gezien als een sleutel tot de feedbackcultuur.

Aan de oorsprong van dit concept ligt het feit dat een enkele beoordeling niet veel kan vertellen over hoe een student zich daadwerkelijk ontwikkelt. Want studenten leren tijdens hun opleiding verschillende vaardigheden en competenties, die zich niet in één toets laten samenvatten.

Bij programmatisch toetsen worden veel verschillende leermomenten van de studenten bijgehouden en als datapunten vastgelegd. De beslissing over de vraag of iemand bekwaam is of niet, hangt af van vele kleine en grote leermomenten in plaats van één eindtoets. Deze momenten bestaan vaak uit feedback, dat studenten en professionals op een uitgevoerde taak krijgen. Hoe meer leermomenten er van een persoon bekend zijn, hoe beter het beeld over zijn leerproces. Deze leermomenten kunnen een meer vrijwillig (formatief) karakter hebben of een meer beoordelend of verplicht karakter (summatief). (bron: Cees van der Vleuten)

Veel onderwijsinstellingen die Programmatisch toetsen hebben geïmplementeerd, werken daarom met Scorion. Dit komt omdat veel verschillende beoordelingsvormen in Scorion geïntegreerd kunnen worden in de vorm van formulieren. Zo kunnen studenten en professionals eenvoudig zelf feedback vragen of formulieren digitaal invullen. Alle leermomenten worden opgeslagen in Scorion en samengevoegd tot een duidelijk overzicht dat de voortgang van het leerproces in één oogopslag laat zien.

In 2005 begon de eerste ontwikkeling van het Scorion platform. Een van de eerste projecten was een Surf project dat samen met de Hogeschool Utrecht en Saxion werd uitgevoerd. Daarin werd een toets model ontwikkeld op basis van de ZelCom methode. Met deze methode werd veel en gedetailleerde toets data bewaard. En dat leidde weer tot enorm veel administratie voor docenten. Vandaar dat al snel bleek dat dit nooit zou werken zonder digitale ondersteuning. In het Surf project DINK (doorstromen in de keten) is toen voor het eerst een prille variant ontwikkeld van wat later de term programmatisch toetsen heeft gekregen, de term die door Prof. Cees van der Vleuten is bedacht.

Meer vragen?

Dataveiligheid

Scorion is ISO:27001 en NEN:7510 gecertificeerd. Dit betekent dat Scorion verantwoordelijk, veilig en vertrouwelijk met gegevens omgaat.

Lees meer

Dataveiligheid

Scorion heeft als doel om studenten en instellingen te ondersteunen. De data die wordt opgeslagen dient ook uitsluitend dit doel. De gegevens die worden vastgelegd en opgeslagen in Scorion behoren toe aan de onderwijsinstelling en aan de student. Aangezien het om gevoelige en persoonlijke gegevens kan gaan, is het belangrijk dat een gebruiker er op kan vertrouwen dat er netjes mee om wordt gegaan en dat het veilig is. Scorion is al vanaf haar ontstaan bezig met dataveiligheid en daarom zit dit in het DNA van de organisatie. Sinds een aantal jaren is Scorion dan ook als een van de eerste onderwijs systemen ISO:27001 en NEN:7510 gecertificeerd. We hebben alle informatie hierover samengevat op een speciale pagina.

Meer vragen?

Apps maken feedback geven eenvoudiger

Scorion apps zorgen ervoor dat taken, toetsen en feedback op elk gewenst moment aan Scorion kunnen worden toegevoegd.

Lees meer

Apps maken feedback geven eenvoudiger

De nieuwste versie van Scorion is volledig ‘device onafhankelijk’. Het maakt dus niet uit of je een smartphone gebruikt, een tablet of laptop of een desktop computer.

Bij de implementatie van programmatisch toetsen worden veel ‘datapunten’ vastgelegd. Het risico bestaat dat beoordelaars en supervisors ‘horendol’ worden van alle administratie. De software moet het leerproces ondersteunen en niet verstoren. Daarom zijn slimme toepassingen essentieel die gemakkelijk te gebruiken en te beheren zijn. Scorion werkt met verschillende modules die het meten van het leerproces zo eenvoudig mogelijk maken. De nieuwe ‘Feedforward app’ bijvoorbeeld. Daarmee kunnen studenten, professionals en hun begeleiders eenvoudig feedback inspreken die wordt opgeslagen als tekst.

Meer vragen?

Onderwijskundige ervaring

Sinds 2006 ontwikkelt en implementeert het Scorion team e-portfolio’s en programmatische onderwijsconcepten vanuit een onderwijskundige visie.

Lees meer

Onderwijskundige ervaring

Het gaat dus in eerste instantie niet om de techniek maar om het onderwijs. En dat is ook te zien in onze organisatie, die voor de helft uit technici bestaat en voor de andere helft uit onderwijsmensen. Als een onderwijsinstelling met Scorion wil gaan werken, zullen we altijd samen eerst bekijken hoe dit het best kan worden gerealiseerd. De basis moet namelijk goed zijn, zodat een instelling er niet later achter komt dat er verkeerde keuzes zijn gemaakt. Voor de vele leermomenten die worden vastgelegd, is het van belang dat dit met de juiste toets- of feedback instrumenten en methoden wordt gedaan. Als dit bij de bron niet goed is gedaan, is het achteraf moeilijk te herstellen. Leermomenten die in Scorion zijn opgenomen zijn zeer divers. Dit kan variëren van zelfreflectie of feedback, maar kan ook een complexere OSCE (stationstoets), een korte praktijkbeoordeling (KPB) een 360-feedback, een peerfeedback of andere reflecties en gesprekken zijn. Al deze momenten worden vaak vastgelegd en gestructureerd volgens modellen zoals competenties, CANmeds, EPA’s, leerdoelen, kerntaken of andere concepten.

Deze worden gemeten met verschillende schaalmethoden van supervisie, Likert-schalen of Stanines. Dit samenspel van methoden zorgt ervoor dat je uiteindelijk op een dashboard een goed beeld hebt en daarmee goed kan beoordelen hoe jezelf of iemand anders er voor staat. Studenten en professionals kunnen dan in één oogopslag zien hoe zij op verschillende gebieden presteren. De dashboards verschillen dus ook per opleiding. Het is ook mogelijk om verschillende educatieve concepten door elkaar te gebruiken en meerdere dashboards te implementeren.

Meer vragen?

Professionele implementatie

Scorion wordt op maat aangepast aan het curriculum van de opleiding – en niet andersom.

Lees meer

Professionele implementatie

Dit resulteert in grote projecten en vaak langdurige samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen en Parantion. De afgelopen jaren is gebleken dat deze aanpak precies aansluit bij de herstructurering van het onderwijs.

Een implementatie van Scorion is wat anders dan het aanschaffen van een tool. Het Scorion-team bekijkt samen met de instelling hoe dit het best kan worden gerealiseerd. Daarvoor is een implementatieprocesschema opgesteld aan de hand van de jarenlange ervaring die is opgedaan. Het schema bestaat uit 13 onderdelen die stap voor stap worden uitgevoerd. Vaak hebben onderwijsinstellingen zelf al een goed beeld van wat er moet gebeuren. Zeker als er al een goed doordacht concept ligt kan een implementatie in enkele maanden worden gerealiseerd. Het gaat dan ook vaak meer om het invoeren van een onderwijsconcept en nieuw curriculum dan een nieuw softwaresysteem. Voor sommige instellingen betekent het echt een totaal andere manier van werken. Instellingen waarbij docenten, beoordelaars, toets ontwikkelaars en begeleiders nauw zijn betrokken bij de implementatie zijn vaak het meest succesvol. Na de implementatie is het zaak om bij wijzigingen te zorgen dat de gekozen methoden en structuur goed bewaard blijven.

Meer vragen?

Scorion wordt ontwikkeld samen met het onderwijs

Scorion wordt op maat aangepast aan het curriculum van de opleiding – en niet andersom.

Lees meer

Scorion wordt ontwikkeld samen met het onderwijs

Het Scorion platform wordt op een unieke manier doorontwikkeld. Dat gebeurt op vier sporen. De roadmap, specifieke trajecten, innovaties en modernisering. De roadmap wordt vastgesteld samen met gebruikers. Twee keer per jaar komen alle key-users bijeen om de ‘roadmap’ te bepalen voor de periode erna. Als instelling heb je dus invloed op wat er ontwikkeld wordt.

Als een instelling een specifieke vraag heeft om een bepaalde functie te ontwikkelen is dat ook mogelijk mits dit strookt met de (ruime) onderwijskundige visie achter Scorion. Zo is onlangs de OSCE module ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Erasmus Universitair medisch centrum en een inlever module met de Rijks Universiteit Groningen. Alle functionaliteit die wordt ontwikkeld wordt altijd ter beschikking gesteld voor alle andere instituten. En dit is een van de unieke kenmerken van hoe Scorion wordt doorontwikkeld.

Het derde spoor is de innovatie. Jaarlijks worden er ca. 10 nieuwe concepten bedacht. Dat kan iets heel innovatiefs zijn, heel abstract of een concrete vraag die een bepaald probleem oplost. We kijken daarbij soms wel 10 jaar vooruit. Deze concepten worden door studenten in een soort lab als een prototype ontwikkeld. De periode erna worden de concepten die door ons of door gebruikers als waardevol worden gezien doorontwikkeld tot een eerste product versie en getest. Als het een succes blijkt te zijn wordt de functie opgenomen in Scorion.

Tot slot wordt er permanent aan Scorion gemoderniseerd en komen er technische functionele verbeteringen bij. Deze onderwerpen worden vaak door het Scorion ontwikkel team bij de roadmap geplaatst.

Meer vragen?

Heb je een vraag?

We helpen je graag

Neem contact op