Scorion

Scorion: Flexibel en programmatisch leren op de werkplek

Scorion is het moderne en veilige portfolioplatform voor programmatisch toetsen en andere vernieuwende onderwijsconcepten in het onderwijs van studenten en professionals. Met het Scorion e-portfolio geven studenten en begeleiders eenvoudig feedback en beoordelingen, digitaal in een app. Het Scorion dashboard toont op basis van data op ieder moment een accuraat beeld van je vorderingen en prestaties.

Wat is Scorion?

Scorion is een online platform waarmee digitaal alle opleidingsactiviteiten kunnen worden vastgelegd en van feedback worden voorzien. Niet zoals in de ‘klassieke portfolio’s met documenten, maar in de vorm van data. Dat gebeurt heel eenvoudig tussen het werken in de praktijk door en bespaart veel tijd. Doordat de structuur in het platform overeenkomt met die van de opleiding zelf, volgt de gebruikte toetsing en feedback het opleidingsproces waardoor het heel herkenbaar is voor de student. Op deze manier ontstaat een integratie van leren, toetsen en feedback geven. Deze worden als het ware één geheel.

Een student ziet de opleiding weergegeven in een aantal ‘formulieren’ die op hun beurt weer gebundeld kunnen zijn naar cohort, leerjaar of een meer inhoudelijke leerlijn. Zo’n formulier kan een beoordeling zijn, maar ook een zelfreflectie, een toets, een 360 graden feedback of een van de andere 25 toets- en feedback processen die Scorion kent. Een formulier kan zeer uiteenlopende vormen hebben. Het kan zelfs een app zijn waar je voor een student gevraagd of ongevraagd feedback inspreekt. Het idee is dat iedere activiteit wordt voorzien van feedback. Deze feedback kan een beoordelend karakter hebben of juist meer een reflecterend.

In Scorion kunnen alle verzamelde datapunten op verschillende manieren worden weer gegeven op de dashboards. Een dashboard verschilt per opleiding omdat hierop die informatie wordt weergegeven die nodig is om te bepalen of iemand op koers ligt of niet. En dat kan dus voor een beoordelaar, supervisor, begeleider of student er heel anders uitzien.

Het platform ondersteunt ook typische portfolio-achtige functies zoals het delen van bestanden, het toevoegen van bestanden bij een beoordeling of het inleveren van opdrachten. Verder kan het portfolio , of een deel ervan, op een veilige manier met anderen worden gedeeld.

Het Scorion platform bestaat uit een aantal modules die zorgen voor een overzichtelijke opbouw. Met een van de modules, de designstudio, kan een opleiding zelf formulieren en dashboards maken. Zo is een opleiding in staat om het systeem aan te passen waar nodig en wanneer je maar wil. De opbouw van het platform zorgt ervoor dat de systematiek bewaard blijft. Iedere module heeft een specifieke functie zodat het niet onnodig ingewikkeld wordt. Omdat een opleiding soms best veel verschillende variabelen kan bevatten, is een speciale item-bank ontwikkeld waarin u alles overzichtelijk bij elkaar ziet.

Voor wie is Scorion?

Scorion wordt al meer dan tien jaar gebruikt als portfolioplatform voor studenten in het wetenschappelijk en hoger onderwijs en voor professionals die werkzaam zijn in bedrijven en instellingen. Het portfolio is speciaal ontwikkeld om zowel theoretische opdrachten als praktijksituaties van feedback te voorzien.

Dit wordt ook wel werkplekleren genoemd of programmatisch toetsen. Scorion gaat ervan uit dat leren niet perse in een klas of groep hoeft plaats vinden en ondersteunt dus ook individuele opleidingstrajecten. Zo kan een opleiding de toetsing en beoordeling afstemmen op het onderwijs en ontstaat een betrouwbaar beeld van hoe iemand ervoor staat. Scorion sluit zo aan bij het onderwijs of de opleiding zoals deze is en is door de hoge mate van flexibiliteit in principe geschikt voor iedere opleiding waarbij bekwaamheid meer is dan een verzameling documenten.

Waarom Scorion?

Toegang via alle devices

De gebruiksvriendelijke Scorion apps kunnen gebruikt worden op je laptop of desktop, maar ook via mobiele apparaten, zoals tablets en smartphones.

Flexibel

Of je werkt met EPA’s, competenties, CANmeds, leerlijnen of een totaal andere systematiek in het curriculum…
Voor Scorion maakt het niet uit.

Eigen CMS

Met behulp van een eigen CMS kan een beheerder binnen een instelling het portfolio na de implementatie zelfstandig verder ontwikkelen en aanpassen.

Programmatic Assessment

Door de ondersteuning van meer dan twintig verschillende toetsprocessen bevordert Scorion flexibel en persoonlijk onderwijs en is het mogelijk om op basis van data adequate beslissingen te nemen.

Dataveiligheid

Scorion is ISO:27001 en NEN:7510 gecertificeerd. Dit betekent dat Scorion verantwoordelijk, veilig en vertrouwelijk met gegevens omgaat.

Apps maken feedback geven eenvoudiger

Scorion apps zorgen ervoor dat taken, toetsen en feedback op elk gewenst moment aan Scorion kunnen worden toegevoegd.

Onderwijskundige ervaring

Sinds 2006 ontwikkelt en implementeert het Scorion team e-portfolio’s en programmatische onderwijsconcepten vanuit een onderwijskundige visie.

Professionele implementatie

Scorion wordt op maat aangepast aan het curriculum van de opleiding – en niet andersom.

Scorion wordt ontwikkeld samen met het onderwijs

Scorion wordt op maat aangepast aan het curriculum van de opleiding – en niet andersom.

Heb je een vraag?
We helpen je graag