Digitaal portfolio voor programmatisch toetsen binnen de Pabo-opleiding

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als Regulier onderwijs
Workshop at university. Rear view of students sitting and listening in lecture hall doing practical tasks on their laptops.

Tijdens hun opleiding tot leraar aan de Marnix Academie krijgen de studenten feedback over de verschillende kwalificatie eisen van de opleiding.

De ​reguliere pabo-opleiding aan de Marnix Academie duurt vier jaar. In deze periode worden de ​studenten opgeleid tot leerkrachten basisonderwijs. De studie kenmerkt zich door de combinatie van praktijkleren, ​visievorming en theorievakken, ​waarbij de uitdaging is om de student zoveel mogelijk regie te laten voeren over zijn/haar leerproces.

​Om dit laatste te bewerkstelligen gaat komend studiejaar een pilotgroep eerstejaars studenten  Scorion inzetten bij een integratie van een aantal curriculumonderdelen. Ze verzamelen feedback op verschillende bekwaamheden en de onderliggende bekwaamheidseisen. De ​verzameling feedback geeft inzicht in en toont aan of de studenten ​​voor dit onderdeel van hun studie op weg zijn bekwame, betrokken en bevlogen leerkrachten ​te worden. 

In Scorion kan de student de feedbackgevers digitaal uitnodigen om feedback te geven op deze bekwaamheden. Om dit te doen, geeft de student vooraf aan op welke bekwaamheidseisen hij feedback wil ontvangen. De feedbackgever ontvangt dan een bericht waarin hem of haar wordt gevraagd om feedback te geven. Het is mogelijk om eventueel een bijlage als bewijsstuk bij het feedbackformulier te voegen.

Om de voortgang en de feedback op de verschillende bekwaamheden en bekwaamheidseisen terug te zien, zijn er dashboards waarop te zien is hoe de student zich ontwikkelt. Dit dashboard wordt ook gebruikt bij een low-stake moment waarbij een docent en/of praktijkopleider met de student in gesprek gaat over de ontwikkelingen op de ​bekwaamheden.