Programmatisch toetsen bij de Opleiding Ergotherapie bij Hogeschool Rotterdam

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als Paramedisch onderwijs
Physiotherapist helping patient to walk with crutches in clinic

Op een laagdrempelige manier en ‘op maat’ feedback verzamelen op leeruitkomsten.

De opleiding Ergotherapie is een vier jaar durende voltijdopleiding aan Hogeschool Rotterdam. Binnen de opleiding werken de studenten aan verschillende competenties welke zijn omgezet naar leeruitkomsten. Deze leeruitkomsten zijn omgezet naar datapunten welke gescoord kunnen worden.

Voorafgaand aan de introductie van Scorion werd in het studieprogramma feedback gegeven op papier. Dit gaf niet het gewenste inzicht: bij de voortgangsgesprekken lag de focus op de vraag of de student voldoende feedback had gekregen van de juiste mensen, en wat minder op de inhoud van de feedback en hoe deze om te zetten naar acties om het gewenste niveau te behalen. Met het gebruik van Scorion is er nóg meer tijd en aandacht voor het leerproces van de student en is nog beter te zien of alle leeruitkomsten op het juiste niveau worden bereikt om zo de student te kunnen begeleiden naar het hoogst haalbare niveau voor de student. Ook berekent Scorion het uiteindelijke cijfer bij de validatietoets.

In Scorion kan de student de feedbackgevers (docenten, peers, externen) digitaal uitnodigen om feedback te geven op een product. Om dit te doen, geeft de student vooraf aan op welke leeruitkomst hij feedback wil ontvangen. De feedbackgever ontvangt dan een bericht waarin hem of haar wordt gevraagd om feedback te geven. Het product waar de student feedback op wil is als bijlage bij het formulier gevoegd.

Na een aantal weken volgt een voortgangsgesprek, waarbij de voortgang van de student wordt bekeken en besproken aan de hand van het dashboard. Op het dashboard wordt de feedback op de leeruitkomsten (zowel scores als narratieve feedback) per leeruitkomst getoond. Op deze manier weten de studenten waar ze specifiek aan kunnen werken, terwijl de opleiding de voortgang van de studenten kan monitoren. Dit Dashboard geeft bij de validatietoets ook de gewenste informatie om de student een cijfer te kunnen geven.