De opkomst van programmatisch toetsen, een holistische benadering van onderwijsbeoordeling

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als Medisch onderwijs, Nieuws, Paramedisch onderwijs, Regulier onderwijs
Beautiful young female student using laptop in classroom. Girl studying with laptop in university class.

In het recente trendrapport “Toekomstperspectief op digitaal toetsen en beoordelen” van Surf is er aandacht voor een opkomende trend in het onderwijs: programmatisch toetsen. Deze benadering, die steeds meer opleidingen overwegen, legt de nadruk op een holistische kijk op toetsing. In dit blogartikel gaan we dieper in op deze ontwikkeling en delen we enkele inspirerende voorbeelden van onderwijsinstellingen die al jaren gebruikmaken van Scorion, ons portfolioplatform dat deze visie ondersteunt.

Een programmatische visie op toetsen
Traditioneel gezien zijn toetsen voornamelijk momentopnames om de kennis van studenten te meten. Echter, steeds meer onderwijsinstellingen realiseren zich dat de complexe vaardigheden en competenties die de student tijdens zijn opleiding ontwikkeld en nodig heeft op de arbeidsmarkt, niet in één toets te vatten zijn. Deze vragen om een bredere kijk. Bij programmatisch toetsen zijn toetsen onderdeel van het leerproces van de student en gebruik je deze om te sturen en te stimuleren, en om beslissingen over de voortgang te onderbouwen.

De rol van Scorion
Sinds 2007 werkt Scorion nauw samen met onderwijsinstellingen die deze programmatische benadering van toetsing omarmen. Laten we enkele inspirerende voorbeelden bekijken:

Ruimtelijke Ordening en Bouw, Hogeschool Saxion (2008)
Bij de Hogeschool Saxion werd Scorion in 2008 geïntroduceerd om naast de cursusvoortgang ook de competentieontwikkeling van studenten zichtbaar te maken. Zowel formatieve als summatieve beoordelingen werden op een overzichtelijke manier weergegeven.

Geneeskunde Bachelor, UMCG (2014)
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) implementeerde Scorion in 2014 voor de Geneeskunde bacheloropleiding. Studenten werkten aan learning tasks, die dienen als low stake feedbackmomenten, terwijl de voortgang op basis van de CanMeds-competenties inzichtelijk wordt gemaakt.

Tandheelkunde Master, ACTA (2021)
Samen met ACTA, de Tandheelkunde faculteit, implementeerde Scorion in 2021 een programmatische manier van toetsen voor de masteropleiding. Dit gebeurde aan de hand van Entrustable Professional Activities (EPA’s). Zo konden Tandheelkunde studenten in real-time hun ontwikkeling op de 14 EPA’s volgen.

De impact van programmatisch toetsen
Het gebruik van Scorion groeit gestaag, en tegenwoordig maken tienduizenden studenten dagelijks gebruik van dit portfolioplatform voor hun opleiding. Deze groeiende groep opleidingen hanteert vaak een holistische visie op toetsing, waarbij toetsen worden gezien als integraal onderdeel van het onderwijsproces.

Surf benoemt deze benadering van toetsing een van de toekomstperspectieven op digitaal toetsen 2027.

Conclusie
Programmatisch toetsen is een opkomende trend in het onderwijs, waarbij opleidingen een holistische benadering van toetsing omarmen. Scorion fungeert als portfolioplatform voor tienduizenden studenten en Surf erkent programmatisch toetsen als een toekomstperspectief voor digitaal toetsen in 2027. Deze ontwikkeling markeert een verschuiving waarbij toetsen geïntegreerd worden in het leerproces, met de focus op bredere vaardigheden en competenties. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee!

Meer informatie?
Benieuwd hoe Scorion kan bijdragen aan het implementeren van een programmatische benadering van toetsen binnen jouw onderwijsinstelling? Neem contact met ons op, we helpen je graag!

Wil je het trendrapport van Surf zelf doorlezen? Je vindt het hier!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *