Implementatie op afstand van een e-portfolio

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als Medisch onderwijs
Woman and man doctors or medical students on the lecture or symposium. They using laptop and digital tablet. Focus on female hands typing on portable personal computer

EPA’s (Entrustable Professional Activities) worden ook gebruikt in Australië. Daarom nam Macquarie University Sydney contact met ons op: ze wilden weten of we geïnteresseerd waren in het opzetten van een e-portfolio voor de medische opleidingen.

Eerst hebben we samen met het onderwijskundig team van de MQU het huidig papieren- en in Excel-opgeslagen portfolio geanalyseerd. Daarna is het ontwerp gemaakt voor de digitale opzet van het curriculum en nagenoeg de hele implementatie via conference calls gerealiseerd.

Vervolgens zijn de DOPS, MiniCEX en alle andere formulieren gemaakt die voor het programmatisch toetsen nodig zijn. Na een korte training is nu het MQU team zelf bezig om de curricula voor de overige jaren in te richten. Het aardige is dat in Australië de cohorten beginnen na de zomervakantie in januari.