Digitaal EPA-portfolio Geneeskunde

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als Medisch onderwijs

Tijdens de coschappen verzamelen studenten feedback in de vorm van observaties en casusbesprekingen en werken studenten aan het behalen van EPA-bekwaamverklaringen om hun opleiding af te ronden.

Tijdens de opleiding Geneeskunde in het UMCU lopen studenten coschappen vanaf bachelor 3. De coschappen zijn geïntegreerd in zogenaamde LINKs om longitudinaal te kunnen toetsen. Binnen een coschap wordt aan meerdere EPA’s (Entrustable Professional Activities) gewerkt. Een EPA is  een taak of activiteit die kan worden toevertrouwd zodra (en zolang) een student hierin voldoende competent is. Een EPA wordt getoetst middels low-stake (observaties en casusbesprekingen) en high-stake (bekwaamverklaring) beoordelingen.

Alle feedback en beoordelingen worden digitaal vastgelegd in het Scorion platform. De student en begeleider hebben overzichtelijke dashboards om de EPA ontwikkeling te kunnen volgen. Met honderden inlogs per dag en meer dan 130.000 toetsformulieren in nog geen 3 studiejaren is Scorion het platform om EPA’s te kunnen toetsen in deze Geneeskunde opleiding.