Digitaal EPA-portfolio bij Radboudumc, opleiding Tandheelkunde

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als Medisch onderwijs
Dentistry students in medical masks training on manikin
Castor EDC Success Story | Radboudumc

Masterstudenten van het Radboudumc Tandheelkunde verrichten allerlei handelingen die digitaal in Scorion worden vastgelegd.

Vanaf het vierde jaar gaat een Tandheelkunde-student de Master-fase in. Tijdens deze Master gaan de studenten tandheelkundige behandelingen uitvoeren bij echte patiënten. Radboudumc vraagt aan haar studenten om dagelijks op minimaal één behandeling feedback te vragen. Hierbij vult de student een digitaal formulier in waarbij een korte casebeschrijving wordt gegeven, de moeilijkheidsgraad van de behandeling wordt aangegeven en wat de rol (bijvoorbeeld behandelaar of assistent) van de student is. Vervolgens verstuurt de student dit formulier digitaal naar zijn/haar begeleider. De begeleider geeft feedback op de uitgevoerde handeling en de student krijgt daarnaast een EPA-beoordeling.

In het dashboard van de student is via diverse grafieken in één oogopslag inzichtelijk wat de voortgang is per EPA. Radboudumc Tandheelkunde heeft voor de Masteropleiding 14 verschillende EPA’s gedefinieerd. De opleiding is opgesplitst in verschillende blokken en binnen elk blok kunnen meerdere (sub)-EPA’s worden behaald.

Radboudumc heeft ervoor gekozen om de student altijd te beoordelen in de context waar de student zich op dat moment bevind. Bijzonder is Radboudumc Tandheelkunde samenwerkt met de opleiding Mondzorgkunde van de HAN. Studenten van Tandheelkunde en Mondzorgkunde werken in het blok ‘Masterklinieken’ samen en vragen ook gezamenlijk beoordelingen aan.