Gebruiksvriendelijke generieke beoordelingsformats en toch specifieke voortgangsrapportage

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als Geen categorie, Regulier onderwijs

Steeds meer onderwijsinstellingen op het MBO, HBO en WO maken de overstap naar moderne vormen van toetsing, zoals programmatisch toetsen of Challenge Based Learning. Deze instellingen streven ernaar om de voortgang van studenten op een gestructureerde manier te meten aan de hand van meerdere datapunten, zoals toetsmomenten. Dit artikel behandelt het spanningsveld tussen het gebruik van gebruiksvriendelijke beoordelingsformats en het gedetailleerd zichtbaar maken van de voortgang in een dashboard binnen een portfolio.

Het spanningsveld tussen beoordelingsformats en voortgangsmeting
Vaak zijn beoordelings- en feedback formats zo ontwikkeld dat per competentie, EPA of leeruitkomst feedback gegeven kan worden. Dit leidt tot gestructureerde feedback die vervolgens gebruikt kan worden in het dashboard voor specifieke competenties, EPA’s of leeruitkomsten. Het voordeel van deze manier van dataverzameling is dat de beoordelaar of feedbackgever al verschillende feedback per onderdeel kan invullen. Een mogelijk nadeel is echter dat het invullen van de feedback- of beoordelingsformulieren als te gefragmenteerd kan worden ervaren.

Gebruiksvriendelijkheid van beoordelingsformats
Om enerzijds gebruik te kunnen maken van gebruiksvriendelijke feedback- of beoordelingsformats zonder dat het te gefragmenteerd wordt, en anderzijds toch specifiek te kunnen rapporteren, is het mogelijk om intelligente formulieren te ontwikkelen binnen Scorion. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om feedback te geven op generieke onderdelen en vervolgens aan te geven bij welke competenties, EPA’s of leeruitkomsten deze data van toepassing zijn.

Oplossing voor gestructureerde feedback
Al vanaf het begin van de ontwikkeling van Scorion zijn we bezig met het principe van generieke feedback en specifieke rapportage. In het SURF-project ‘Doorstromen In de Keten’ (DINK 2010) ontwikkelden we bijvoorbeeld al generieke gebruiksvriendelijke beoordelingsformats waarmee ook specifiek gerapporteerd kon worden. 

Visualisatie van het SURF-project 'Doorstromen in de Keten'

Inzichtelijke voortgang met Scorion
Ben je geïnteresseerd in een demonstratie waarbij gebruiksvriendelijke feedback wordt ingevuld en tegelijkertijd specifieke rapportage mogelijk is? Of wil je ontdekken hoe Scorion je kan helpen om de voortgang op competenties, EPA’s en leeruitkomsten inzichtelijk te maken? Neem dan contact met ons op voor meer informatie en start vandaag nog met het realiseren van jouw onderwijsvisie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *