Scorion wordt al een jaar of tien gebruikt als platform voor individueel en flexibel onderwijs. Zowel voor professionals als in het WO en HBO. Met name medische opleidingen lopen hierin voorop, maar we zien nu ook ontwikkeling op dat vlak bij andere opleidingen. De belangrijke onderwijskundige veranderingen die deze ontwikkeling aanjagen zijn programmatisch feedback geven (Prof. van der Vleuten) en Entrustable Professional Activities (EPA’s, Prof. ten Cate). In dit artikel gaan we in op hoe dit met Scorion werkt.

Ons onderwijs wordt steeds individueler, op afstand, op maat, volledig digitaal en we gaan steeds meer heel specifiek opleiden. Tegelijkertijd zie je ook dat coaching en vooral het geven en ontvangen van feedback, steeds belangrijker worden in het leerproces. De relatie tussen docent en student zal meer en meer maatwerk zijn. Het boek ‘disruptive class’ (Christensen, 2008) heeft al een aantal jaar geleden beschreven wat de mogelijke gevolgen zijn van innovatie op ons leren en op ons onderwijs. En een aantal van de ontwikkelingen die hij beschrijft zien we ook al terug in de dagelijkse praktijk.

De afgelopen jaren zien we wel heel concreet een aantal veranderingen die doen vermoeden dat bovengenoemde processen inderdaad een belangrijke rol gaan spelen. In 2008 is de TU Delft begonnen met het ontwikkelen van een digitale Peer-evaluatie module. De docenten bij de TU Delft zien hun studenten steeds minder in de klas omdat ze veel bij bedrijven ervaring opdoen en samen aan projecten werken. Ze hadden eigenlijk steeds minder zicht op hoe hun studenten presteerden en wat ze leerden. Om toch een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van een groep studenten, is de peer-evaluatie ontwikkeld. Een digitale vragenlijst met rubrics waarin studenten elkaar feedback geven. Geschreven of gesproken feedback (narratief) of scores op de vragen in de rubrics.

Ook in het medisch onderwijs wordt ook sinds jaar en dag gewerkt met vele vormen van feedback geven. Dat past ook bij de beroepsgroep, waarbij het van belang is dat de kwaliteit van de afgestudeerden hoog is en het werk in hoge mate praktisch. Een fout kan al snel grote gevolgen hebben. De opleiding is heel individueel gericht en een klein deel ervan kan vanuit de traditionele ‘course’ worden getoetst.

Image module
Het volledige artikel lezen?
Image module