Universiteit Utrecht, opleiding Farmacie live met Scorion!

Na een implementatie periode van ongeveer drie maanden is de opleiding Farmacie van de Universiteit Utrecht vandaag live gegaan. Hiermee heet Parantion Universiteit Utrecht van harte welkom als Scorion gebruiker.

De studenten van de Masteropleiding Farmacie gaan Scorion gebruiken als een E-portfolio instrument waarbij de student documenten kan verzamelen, maar ook feedback kan vragen aan zijn docenten en medestudenten. Tevens worden gesprekken, die tussen de student en tutor plaatsvinden, vastgelegd in Scorion. De student stelt via Scorion voorafgaand aan de gesprekken een agenda op en maakt het gespreksverslag ook in Scorion.

In Scorion is voor zowel de student als tutor in één overzicht weergegeven hoe de student ervoor staat. In het overzicht wordt weergegeven hoe vaak de student feedback heeft gevraagd en wat de score is per competentie. Daarnaast kan de student altijd terugkijken op de feedback die hij gekregen heeft. Dit geeft inzicht in de sterke- en verbeterpunten. De student kan hiermee veel gerichter inspelen op zijn persoonlijke ontwikkeling en daarmee zijn leerdoelen bijstellen.

Bij de implementatie is ook Educate-it betrokken geweest. Educate-it is het UU-brede programma die docenten ondersteunt om hun onderwijs aan te passen aan het onderwijs van de toekomst en de kwaliteit nog meer de verbeteren.

Parantion wenst de opleiding Farmacie veel succes!

Your email address will not be published. Required fields are marked *