Een nieuw onderwijsprincipe staat klaar om de wereld te veroveren: HILL, oftewel High Impact Learning that Lasts. Maar wat is HILL? Wat doet het precies? Hieronder laten we je zien waar HILL uit bestaat. HILL bestaat uit 7 bouwstenen, die we hieronder uiteengezet hebben.

Bouwsteen 1: urgentie, hiaat & probleem
Bij deze bouwsteen ligt de start van het leren. Het leren aanwakkeren vanuit een beargumenteerd probleem, een ervaren uitdaging of een hiaat, dat een ‘sense of urgency’ creëert. Door het probleem, hiaat of uitdaging kan de lerende getriggerd worden en intrinsieke motivatie voelen om ermee aan de slag te gaan.

Bouwsteen 2: zelfmanagement & learning agency
Anno 2017 is zelfmanagement een noodzakelijke kerneigenschap. Continu leren vergt zelfmanagement en reflectieve vaardigheden. Het vraagt om een flexibele houding van lerenden om zichzelf bij te kunnen en willen sturen als iets niet loopt.

Bouwsteen 3: coöperatie, interactie & coaching
High impact learning ontstaat in het leren en interacteren met anderen, bijvoorbeeld in een netwerk met peers, begeleiders en externe stakeholders. Om samen te leren is vertrouwen in elkaar nodig, het bespreken en expliciet maken van inhoudelijke meningsverschillen leidt tot betekenisgeving en kennis constructie.

Bouwsteen 4: hybride leren of blended learning
Hybride leren gaat om het effectief integreren van online en offline leren, hybride leren gaat er van uit dat leren geen one-time event is. Een doordachte opzet van synchroon en asynchroon werken en leren naast andere activiteiten van interactie en communicatie verrijkt het leren. Het biedt mogelijkheden om het leren boeiend, effectief en actief te maken.

Bouwsteen 5: actie & kennisdeling
De inzet van authentieke en realistische situaties verhoogt de motivatie van de lerenden. Door actief leren, bijvoorbeeld door discussiëren, situaties analyseren, oplossingsstrategieën bedenken en kritisch nadenken, delen en wisselen lerenden informatie en kennis uit.

Bouwsteen 6: flexibele leerruimte
Deze bouwsteen vraagt om een flexibele houding van zowel de lerende als de begeleider en om het leren zo te organiseren dat ‘flexibiliteit’ mogelijk is. Door toevallige activiteiten en toevallige interacties met peers of op het werk wordt er spontaan geleerd en raakt de lerende meer gemotiveerd. Het inrichten van een flexibele leerruimte zien de auteurs als een van de moeilijkste vernieuwing, het vereist een mindset om open te staan voor spontaan leren en een leerruimte die informeel leren stimuleert.

Bouwsteen 7: Assessment as Learning en Assessment for Learning
Het summatieve toetsen levert veel stressmomenten op voor lerenden, waarbij van leren geen sprake meer is. Lerenden stemmen hun leergedrag af op datgene wat getoetst en/of beoordeeld wordt. Deze bouwsteen staat een shift voor van Assessment of Learning naar een Assessment as Learning. Pijlers hierbij zijn onmiddellijke ‘just in time’ en uitgebreide feedback, vastleggen wat men al geleerd heeft en nog wil leren en het stellen van vragen en geven van taken die gerelateerd zijn aan de complexe wereld om ons heen.

HILL in Scorion

Scorion biedt de mogelijkheid om het HILL principe te integreren in uw onderwijs curricula. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

HILL integratie met Scorion?
Dat kan!