Release notes ScorionX

Wat is er allemaal veranderd in Scorion?

Iedere drie weken is er een update van de producten van Parantion: Scorion, Easion en Groeidocument. In de tabel hieronder lees je wanneer de release notes gepubliceerd worden. Dit is steeds wanneer de versie op de interne release omgeving beschikbaar komt. De livegang van het product volgt uiterlijk drie weken later, dit lees je terug bij de publicatie van de release notes.

Sprint    Publicatie releasenotes

2020-16                18-12
2020-17                08-01
2021-01                29-01
2021-02                19-02
2021-03                12-03
2021-04                02-04
2021-05                23-04
2021-06                15-05
2021-07                04-06
2021-08                25-06
2021-09                16-07
2021-10                06-08
2021-11                27-08
2021-12                17-09
2021-13                08-10
2021-14                29-10
2021-15                19-11
2021-16                10-12
2021-17                31-12

Klik hier om het publicatie schema van de releases te zien

Release notes 1.16.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 2 april 2021

SCOR-1735 PDF kunnen genereren van open ‘Eigen formulier’ 

Naast gesloten formulieren kan er vanaf nu een PDF gemaakt worden van openformulieren. Voor open formulieren geldt dat dit alléén kan bij formulieren van het type ‘Eigen formulier’. Een Eigen formulier is een formulier dat wordt ingevuld door de gebruiker zelf en doorgaans niet wordt verstuurd naar een beoordelaar/feedbackgever. 

SCOR-1689 Mogelijk bestanden te uploaden met tekens in bestandsnaam 

Het is nu mogelijk om bestanden met tekens in de bestandsnaam te uploaden. Hierbij zijn alle tekens mogelijk die ook bij het opslaan van een bestand kunnen worden gebruikt. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan haakje, een uitroepteken of een apenstaartje.  

Release notes 1.15.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 12 maart 2021

SCOR-1680         Groepenstructuur bij gebruikersbeheer

Wanneer een gebruikersbeheerder meerdere groepen heeft, kan hij in het overzicht rechts bovenin daarop filteren. Het is mogelijk om 1 groep aan te klikken (alleen gebruikers uit die groep worden getoond) of om meerdere groepen aan te klikken (alle gebruikers uit die groep worden getoond).

SCOR-1693         Vooraf ingevulde formulier (beoordeling) in te zien na versturen uitnodiging       

Bij voorinvullen: het is nu mogelijk het vooraf ingevulde formulier in te zien na het versturen van een uitnodiging. Hierbij gaat het om een ‘alleen lezen’ versie van het formulier waarin getoond wat er ingevuld is voorafgaand aan het verzenden van het formulier. Dit is in te zien via de knop ‘Formulier inzien’. Wanneer het formulier is gesloten is via deze knop te zien wat de beoordelaar heeft ingevuld.

SCOR-1720         Formulierenset tonen in takenlijst         

Het is nu mogelijk om een kolom toe te voegen aan de takenlijst zodat de formulierenset waaruit het formulier komt getoond wordt. Een formulierenset wordt soms ook wel een boekje of dossier genoemd.

Release notes 1.14.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 19 februari 2021

SCOR-1613         PDF genereren van een gesloten formulier

Het is nu mogelijk om bij gesloten formulieren waarbij het mogelijk is om het formulier in te zien ook mogelijk om een PDF te genereren. Hiervoor klik je op de drie puntjes in de hoek naast ‘Formulier inzien’ en kies je vervolgens voor ‘Genereer PDF’. Dit PDF bestand wordt geopend in een nieuw tabblad en kan hier worden geprint of opgeslagen.

SCOR-1571         Taken uit takenlijst archiveren

Het is nu mogelijk om een afgeronde taak in het archief te plaatsen. Dit archief is te vergelijken met een ‘Prullenbak’. Je kunt een taak verplaatsen naar het archief door op de ‘drie puntjes’ achter te taak te klikken en vervolgens op ‘Archiveren’. De gearchiveerde taken staan dan niet meer bij de afgeronde taken, maar zijn ook nog niet permanent verwijderd. Je komt bij de archiefomgeving door rechtsonder de lijst met taken op ‘Naar archief’ te klikken. Wanneer je vanuit de archiefomgeving wil terug keren naar de takenlijst klik je rechtsonder de lijst met taken op ‘Terug naar takenlijst’.

SCOR-1591         Taken in archief permanent verwijderen of terugzetten

Wanneer afgeronde taken in het archief zijn geplaatst kunnen ze terug geplaatst worden in de takenlijst of permanent worden verwijderd. Hiervoor klik je op de drie puntjes achter de taak en vervolgens op ‘Activeren’ om de afgeronde taak terug te plaatsen in de takenlijst of op ‘Permanent verwijderen’ om de taak definitief te verwijderen.

Release notes 1.13.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 29 januari 2021

SCOR-1580 Sluitknop voor beoordeling met meerdere beoordelaars 

Het is nu mogelijk om in te stellen dat de gebruiker een beoordeling kan sluiten wanneer er is ingesteld dat het maximum aantal beoordelaars hoger is dan 1 en er minimaal 2 beoordelaars zijn. 

SCOR-1651 Als beoordelaar via takenlijst gesloten formulier in kunnen zien 

Wanneer er bij een formulier (beoordeling) ingesteld is dat het formulier beschikbaar is 

Wanneer er is ingesteld dat een gesloten formulier voor de beoordelaar beschikbaar is in alleen lezen modus,is het formulier nu ook in te zien via de takenlijst.  Achter de afgeronde beoordeling is een ‘oogje’ te zien, wanneer hierop wordt geklikt opent het formulier in alleen lezen modus. 

SCOR-1664 Geüpload bestand direct aangevinkt bij koppelen van bestanden 

Wanneer een gebruiker bij het toevoegen van bijlage(n) aan een formulier een bestand uploadt, wordt dit bestand nu automatisch aangevinkt. Hierdoor kan het bestand ook direct gekoppeld worden zonder extra handeling.  

 

Release notes 1.12.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 8 januari 2021

SCOR-999 Accolade teksten in mailteksten vervangen door sleutelwoorden 

In plaats van de accolade teksten zoals {value:firstname} in de teksten voor het versturen van een uitnodiging en/of herinnering, worden nu sleutelwoorden weergegeven. Er wordt nu bijvoorbeeld  ‘Voornaam ontvanger getoond in plaats van {value:firstname}. Sleutelwoorden kunnen (indien de gebruiker de mailtekst mag aanpassen) eenvoudig toegevoegd of verwijderd worden. 

SCOR-1627 Feedbackgever kiezen via automatisch aanvullen 

Bij het selecteren van een gebruiker als feedbackgever was het voorheen alleen mogelijk om vanuit het uitklapveld een feedbackgever te kiezen. Nu kan er ook ingesteld worden dat de feedbackgever gekozen kan worden door middel van automatisch aanvullen. 

SCOR-1599 Te selecteren feedbackgevergesorteerd op alfabet 

Bij het selecteren van een gebruiker als feedbackgever worden de gebruikers die gekozen kunnen worden nu op alfabetische volgorde getoond. 

SCOR-1666 Aantal toegevoegde bijlage(n) tonen 

In de balk voor het koppelen van bijlagen aan een formulier wordt nu ook getoond hoeveel bijlagen er al zijn gekoppeld. Dit wordt voor de tekst ‘Bijlage(n)’getoond. Dus bijvoorbeeld2 Bijlage(n). 

SCOR-1676 Verversen optimaliseren 

Wanneer een gebruiker een actie in Scorion doet, worden automatisch alle formulieren ververst om te kijken of er iets veranderd is in de voortgang of status. Deze actie is geoptimaliseerd, waardoor hij nu sneller is. 

SCOR-1597 Terugkeren naar formulieren na het verzenden of (voor) invullen sneller 

Door een aanpassingen in het systeem is het terugkeren naar de formulieren nu sneller na het verzenden of (voor) invullen van een formulier. 

SCOR-1684 Afbeelding vervangen 

De afbeelding op de inlogpagina van ScorionX is vervangen, om duidelijk te maken dat Scorion bedoeld is voor een brede doelgroep. 

Release notes 1.11.0

Releasedatum: 10-11-2020 

SCOR-1470         Volgorde dashboards alfabetisch

Dashboards die in de beheeromgeving op dezelfde hoogtepositie zijn ingesteld, worden nu standaard alfabetisch gesorteerd.

SCOR-1550         Openen van formulieren: één sessie per browser

Wanneer in één browser meerdere formulieren tegelijkertijd worden geopend, kunnen deze met elkaar conflicteren. Hiervan werd al een melding getoond, maar deze verscheen slechts één keer. Nu verschijnt de melding elke keer dat er een nieuw formulier geopend wordt. Deze melding geeft de mogelijkheid om door te gaan en het eerdere tabblad af te sluiten of om de actie te annuleren.

SCOR-1597         Naamgeving tabjes takenlijst aangepast

De tabbladen in de huidige takenlijst zijn hernoemd:

Voormalige naam                                        Nieuwe naam

Uitgenodigd                                                   Niet gestart

Bezig                                                                Gestart

Klaar                                                                 Ingevuld

Review (alleen bij module OSCE)              In review

Gesloten                                                          Afgerond

Alles                                                                 Alles

Let op: een formulier dat op het tabblad klaar staat, is volledig ingevuld, maar nog niet afgesloten.

SCOR-1610         Naam gebruiker opsplitsen in gebruikersbeheer en andere volgorde kolommen

In gebruikersbeheer werd voorheen de volledige naam [voornaam tussenvoegsel achternaam] getoond in één kolom. Dit is opgesplitst, er zijn drie aparte kolommen voor [voornaam], [tussenvoegsel] en [achternaam]. Dit maakt het onder andere mogelijk om op achternaam te sorteren. Ook is de standaard volgorde van de kolommen aangepast.

SCOR-1630         Bij ingezoomde versie ‘nieuw formulier’ en zoekbalk zichtbaar

Wanneer een gebruiker het overzichtsscherm had ingezoomd, was het mogelijk dat de knoppen ‘nieuw formulier’ en de zoekbalk uit beeld verdwenen. Deze blijven nu standaard getoond, ook bij een ingezoomd scherm.

SCOR-1637         Referenties in deellinks

Bij het verzenden van een deellink was het mogelijk dat de referenties (bijvoorbeeld de naam van de afzender of de feitelijke link) niet goed werden verwerkt, waardoor deze niet aanklikbaar waren. Dit is verholpen.

SCOR-1578 en SCOR-1453          Bijlagen koppelen

Het koppelen van bijlagen bij een formulier is verbeterd. De gebruiker krijgt de mogelijkheid om een nieuw bestand te slepen, het te uploaden door te klikken of direct vanuit Scorion bestandsbeheer een document toe te voegen. De gebruiker ziet de titel, het bestandstype, de bestandsgrootte en kan direct het bestand weer downloaden of verwijderen zolang het formulier niet is verzonden. Indien er een maximum aantal bestanden is ingesteld, wordt er weergegeven hoeveel bestanden er in totaal kunnen worden toegevoegd en hoeveel er al toegevoegd zijn.