Release Note versie 3.80 

Datum release: 16-07-2018 

3.80.S01 Weergave van gebruikersgroepen 

 • In een groepsstructuur wordt alleen nog het niveau ‘gebruikersgroepen’ weergegeven als de gebruiker daadwerkelijk zelf groepen aangemaakt heeft. Dit is van toepassing op alle rollen waarbij een gebruiker een groepsstructuur kan zien. 

3.80.S02 Mogelijkheid om bij een dashboard (contentpage) de groep(en) te bepalen  

 • Bij een dashboard kan een selectie boom met groepen getoond worden, waardoor de gebruiker het dashboard per groep kan bekijken. Het is nu mogelijk om bij de instellingen van een dashboard komma gescheiden een of meerdere metanamen van  groepen op te geven, zodat de selectie boom alleen zal bestaan uit de opgegeven groepen.  

3.80.S03 Filter in een dashboard (contentpage) op basis van een boekje (formuliergroep) 

 • Het is mogelijk om bij een tabel of grafiek een filter op te geven. Dit filter kon al op formulier-template maar kan nu ook filteren op formuliergroep-template of de combinatie van beiden. 
 • Tussen formulier-groepen is de logische operator altijd OF tussen formulier-templates is de logische operator altijd OF, tussen formulier-groepen en formulieren-templates is de logische operator altijd EN. 
  • Bijvoorbeeld: (formuliergroep_A OF formuliergroep_B) EN (formulier_1 of formulier_2) 

3.80.S04 Dashboard (contentpage) op basis van persistent data 

 • Het laden van alle data voor een dashboard kan soms lang duren. Voor dashboards waarbij de onderliggende data niet vaak verandert kan gekozen worden voor de optie persistent data. Het dashboard wordt dan getoond op basis van de laatst beschikbare data. Dit wordt aangegeven d.m.v. een datum van de dataversie en een refresh knop. 

3.80.S05 Sortering van keuzeveldopties 

 • Het is mogelijk om de volgorde van antwoordopties te wijzigen. Als er maar een paar opties zijn kan dit in het wijzigen scherm van het keuzeveld d.m.v. de pijltjes achter de keuzeopties. Als er echter veel antwoordopties zijn waarbij er een toegevoegd moet worden kan deze methode omslachtig zijn. Bij de opties van alle keuzevelden staat nu ook de optie sorteren. Daar kan een keuzeoptie d.m.v. ‘drag and drop’  verplaatst worden. 

 3.80.S06 Namen van gedeelde mappen synchroniseren 

 • Bij met gebruikers gedeelde mappen verandert de naam van de map niet mee als de naam van een gebruiker veranderd. Hiervoor is nu onder Bewerken->wijzigen de optie “synchroniseer mappen” opgenomen. Hiermee wordt de naamgeving van de mappen gesynchroniseerd met de naam van de gebruikers. 

 3.80.S07 Tekens in het label van een groep 

 • Bij imports wordt gecontroleerd op de tekenset. Alleen tekens uit de ‘us-ascii’ en ‘iso-8859-1’ karakterset kunnen worden verwerkt. Omdat bij de import van users de plaatsing in groepen op basis van label gebeurt, is nu afgevangen dat groep-labels ook alleen ‘us-ascii’ en ‘iso-8859-1’ mogen bevatten. 

3.80.S08 Valideer op gekoppelde beoordelaar 

 • Bij beoordelingsformulieren is de instelling ‘valideer op gekoppelde beoordelaar’. Deze is aangepast zodat de check alleen gedaan wordt bij het klikken op ‘ok en verzenden’. Zo kan een student een formulier al voor invullen voordat er een beoordelaar gekoppeld is. 

3.80.S09 Afzendadres email 

 • Mails vanuit Scorion worden vanaf nu weer verzonden vanuit het ingestelde e-mailadres. In de strijd tegen spam was dit een Parantion e-mailadres. Deze maatregel is inmiddels achterhaald. 

 3.80.S10 Read only vragen in condities 

 • Het ‘read only’ weergeven van vragen in een conditie wordt niet ondersteund. Het was echter wel mogelijk om vragen met het kenmerk ‘read only’ in een conditie te plaatsen. Vanaf deze versie is het niet mogelijk vragen met het kenmerk ‘read only’ in een conditie te slepen of vragen die al in een conditie staan deze waarde te geven. 
 • Een alternatief voor het gebruik van de ‘read only’ optie is de weergave op basis van accoladeteksten: {label:<metanaam>} en {value:<metanaam>}. Hiermee wordt de vraagtekst en het ingevulde antwoord weergegeven.  

Your email address will not be published. Required fields are marked *