Release Note versie 3.75; Release 8 februari

3.75.S01 Unieke naam bij het aanmaken van een groep

  • Net als bv items en keuzevelden hebben groepen naast een label ook een unieke naam. Vanaf nu wordt deze unieke naam door het systeem gegenereerd. Eventueel is deze naam zelf aan te passen.

3.75.S02 OSCE-module

  • In de OSCE-module is het nu mogelijk om formulieren een automatische sluitdatum mee te geven

3.75.S03 Wachtwoord instellen en wachtwoord resetten

  • Na instellen of het wijzigen van het wachtwoord via de link ‘wachtwoord vergeten’, komt een user niet meer direct in de applicatie, maar moet de user via het standaard inlogscherm inloggen. Hier kan met de username en het nieuwe wachtwoord ingelogd worden. Deze aanpassing is nodig voor de voorbereidingen voor 2-stap-verificatie bij het inloggen. Deze functionaliteit komt later dit jaar beschikbaar en zal per organisatie optioneel in te stellen zijn.

3.75.S04 Delen formuliergroepen (boekjes)

  • In deze sprint zijn de voorbereidingen getroffen voor het makkelijker delen van formuliergroepen. De wijzigingen hiervoor komen beschikbaar in 3.76.

Your email address will not be published. Required fields are marked *