Release notes ScorionX

Release notes ScorionX

What has all changed in Scorion?

Every three weeks there is an update of Scorion, Easion and Groeidocument. Use the button below to see when the release notes will be published. Going live follows in the following weeks, the date is always added.

Below you will find the release notes of previous versions of ScorionX.

Is there something that you read about in the release notes that you would like to know more about? Don’t hesitate to contact us via tickets@parantion.nl

Release Notes 1.53

Release date: Available 24 May at the latest

Various bug fixes
Some bugs have been fixed in this version, otherwise no significant new features have become available for Scorion. See Easion.nl for the EasionX release notes.

Release Notes 1.52

Release date: Available 17 May at the latest

Various bug fixes
Some bugs have been fixed in this version, otherwise no significant new features have become available for Scorion. See Easion.nl for the EasionX release notes.

Release Notes 1.51

Release date: Available 5 April at the latest

Various bug fixes
Some bugs have been fixed in this version, otherwise no significant new features have become available for Scorion. See Easion.nl for the EasionX release notes.

Release Notes 1.50

Release date: Available 15 March at the latest

Various bug fixes
Some bugs have been fixed in this version, otherwise no significant new features have become available for Scorion. See Easion.nl for the EasionX release notes.

Release Notes 1.49

Release date: Available 22 February at the latest

Various bug fixes
Some bugs have been fixed in this version, otherwise no significant new features have become available for Scorion. See Easion.nl for the EasionX release notes.

Release Notes 1.48

Release date: Available 1 February at the latest

Various bug fixes
Some bugs have been fixed in this version, otherwise no significant new features have become available for Scorion. See Easion.nl for the EasionX release notes.

Release notes 1.47

Release date: Available 11 January at the latest

Pass on tasks
Task list users who also possess the function task manager now have an option that allows them to pass on tasks to a reviewer of their choice. This way, a task does not have to be assigned to the final reviewer at the time of submission; this can be done later. Passing on tasks is only possible for tasks in the ‘Not Started’ tab.

Feedback type becomes feedback role
The term feedback type will change to the term feedback role starting from this version. This was chosen because this terminology better reflects situations in practice. The term is used in the transmission overview for assessments and scans:

Release Notes 1.46

Attach form sets
In order to keep an overview when a large number of form sets are in use, it is now possible to attach form sets of your choice. This way the user can decide which form sets will always be on top of the list. Pinned form sets can be recognized by the orange icon:

Detaching a form set is done the same way, namely by clicking on the three dots and choosing the Detach option.

Release Notes 1.45

Release date: Available 29 November at the latest

Various bug fixes
Some bugs have been fixed in this version, otherwise no significant new features have become available for Scorion. See Easion.nl for the EasionX release notes.

Release Notes 1.44

Release date: Available 11 November at the latest

Various bug fixes
Some bugs have been fixed in this version, otherwise no significant new features have become available.

Release Notes 1.43

Release date: Available no later than 26 October 2022 

Show Formset and Sender columns by default in the task list. 
The columns displayed by default in the task list were the Task and Date columns. From this version onwards, two columns have been added to this, being Formset and Sender:

These four columns are shown by default to accounts that have not previously changed the visibility or order of the columns:

Once the visibility or order is changed, that is the default shown in the relevant account.

Add formset without number (1) 
When adding a formset, it received the digit (1) after the title. achter de titel. Vanaf deze versie wordt dit cijfer voortaan weggelaten, omdat een eerste formulierenset altijd uniek is. Wanneer een volgend exemplaar van dezelfde formulierenset wordt toegevoegd, zal een oplopend cijfer getoond worden. Op die manier kan de gebruiker onderscheid blijven maken tussen verschillende formulierensets van hetzelfde type.  

Dashboard of formsets: new icon and new pop-up
If a form set has its own dashboard, it can be viewed via the icon at the bottom right of the corresponding tile:

This icon has been renewed to make it easier to recognise the corresponding action. The pop-up that then opens shows at a glance which dashboard(s) can be viewed:

Release Notes 1.42

Release date: Available no later than 5 October 2022

View scans via View form, Generate pdf, and Show overview

Several form types can be completed in Scorion. Each form type has its own workflow. This workflow can be partially set from the admin account in the settings of the relevant form. 

From this version onwards, new settings will be available for scan-type forms. These settings will make it possible to display the View form and Show overview buttons:

By using these buttons, generating a report is no longer the only way to view a completed scan. In addition, the Generate pdf option appears when the View Form button is available.

The default settings for a scan type form are set to No, which means the buttons will not be displayed by default: 

Both settings can be set as required per Scan: 

When the setting View: Completed Answers is set to Yes,… the Show overview button will appear depending on the selection made. The same applies to the View form and Generate pdf buttons, which are displayed based on the View: Completed form.

Completed tasks automatically moved to archive 

From the task list, requests to complete assessment forms can be handled. Completed tasks are collected in the Completed tab. From this tab, tasks can be manually archived:

The number of completed tasks can be very high. At login, all tasks in the task list have to be loaded, with a large number of tasks affecting this loading time. 

As of this version of Scorion, completed tasks will therefore be automatically moved to the archive after 30 days. This way, completed tasks will still remain accessible without affecting the load time of the task list.

Release Notes 1.41

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 8 september 2022

Invullen pas actief zodra verplichte aanvullende informatie is ingevuld 
Wanneer verplichte formuliervelden (terug te vinden onder het onderdeel ‘Aanvullende informatie’) aan een formulier zijn gekoppeld, dan kan het formulier pas verzonden worden zodra deze zijn ingevuld:

In de nieuwe versie van Scorion is een uitbreiding gebouwd, waardoor de knop ‘Invullen’ eveneens pas actief wordt zodra de verplichte formuliervelden zijn ingevuld. Met deze constructie kan men waarborgen dat een formulier altijd correct zal worden ingevuld op het moment dat deze afhankelijk is van de inhoud van formuliervelden. 

 

Release Notes 1.40

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 14 september 2022

Diverse bugfixes
In deze versie zijn enkele bugs gefixed, verder zijn er geen noemenswaardige nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen.

Release Notes 1.39

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 24 augustus 2022

Heropenen van ‘eigen formulier’ verbergen in menu
Tot op heden kon een gebruiker een gesloten formulier van het type ‘eigen formulier’ áltijd heropenen via het menu. Met de nieuwe versie wordt het mogelijk om deze optie vanuit de admin+ te verbergen door de instelling ‘Menu Bewerken: Openen’ op ‘Geen’ te zetten:

Pincode plakken voor toegang tot portfolio
Als gebruiker is het in sommige omgevingen mogelijk om je eigen portfolio te delen met een e-mailadres naar keuze:

De ontvangende partij ontvangt op dat moment twee e-mails; de ene bevat de link naar het gedeelde portfolio en de andere bevat de pincode om daadwerkelijk toegang te krijgen. In plaats van te worden overgetypt, kan deze code vanaf nu rechtstreeks vanuit de e-mail gekopieerd en geplakt worden in het daarvoor bestemde scherm:

Verplichte aanvullende informatie
Het kopje ‘Aanvullende informatie’ is uitgebreid met de toelichting ‘(verplicht)’. Deze toelichting verschijnt op het moment dat er minimaal één van de onderliggende formuliervelden verplicht dient te worden ingevuld vóórdat het formulier verzonden kan worden:

Op deze manier is het voor de gebruiker direct inzichtelijk dat informatie verplicht dient te worden aangevuld; het vak hoeft niet langer eerst te worden opengeklapt voordat dit zichtbaar wordt.

Meldingen in het verzendoverzicht duidelijker zichtbaar
In het verzendoverzicht krijgt een gebruiker meldingen te zien zodra aan bepaalde voorwaarden niet zijn voldaan. Wanneer het bijvoorbeeld verplicht is om een bijlage te koppelen, dan is het niet mogelijk om een formulier te verzenden vóórdat deze actie is uitgevoerd. Dergelijke meldingen worden vanaf deze versie in een licht gekleurd vak getoond zodat deze voor de gebruiker duidelijker te herkennen zijn:

Release Notes 1.38

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 3 augustus 2022

Voorinvullen mogelijk in Inlevermodule
Vanaf deze versie is het mogelijk om formulieren van het type Inlevermodule (ook wel OSCE-module genoemd) te laten voorinvullen door de gebruiker. Bij het formulier kan de instelling ‘Voorinvullen’ worden ingesteld op ‘Ja, door gebruiker’:

De knop ‘Invullen’ zal vervolgens zichtbaar worden bij de gebruiker:

Release Notes 1.37

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 13 juli 2022

Diverse bugfixes
In deze versie zijn enkele bugs gefixed, verder zijn er geen noemenswaardige nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen.

Release Notes 1.36

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 22 juni 2022

Diverse bugfixes
In deze versie zijn enkele bugs gefixed, verder zijn er geen noemenswaardige nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen.

Release Notes 1.35

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 11 mei 2022

Overzicht van uitgenodigde feedbacktypes
Bij sommige formulieren dienen gebruikers zogenaamde ‘feedbacktypes’ te koppelen aan de ontvangende partij. Om de gebruiker snel een duidelijk en volledig overzicht te kunnen bieden van de tot dan toe uitgenodigde feedbacktypes, is een overzichtsgrafiek toegevoegd aan het onderdeel ‘Voortgang’.

Deze grafiek is te bekijken via het volgende icoon:

Om terug te keren naar het standaard voortgangsoverzicht, kan nogmaals op het bijbehorende icoon worden geklikt:


Exporteren van portfolio’s ook beschikbaar voor beheerders
Als admin is het mogelijk om portfolio’s van gebruikers te exporteren via het volgende menu:

Vanaf deze versie wordt het mogelijk om deze exportfunctie ook beschikbaar te stellen aan beheerders. Standaard staat deze functionaliteit uit, maar op verzoek kan deze worden aangezet op het niveau van de poweradmin.

Release Notes 1.34.2

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 20 april 2022

Meerdere e-mailadressen tegelijk toevoegen aan een formulier
Het is vanaf deze versie mogelijk om meerdere e-mailadressen tegelijk toe te voegen, zodat in één handeling meerdere feedbackgevers(/beoordelaars) aan een formulier kunnen worden gekoppeld. E-mailadressen kunnen worden gescheiden door verschillende scheidingstekens:

Deellinks herkennen die niet zijn aangekomen
Sommige organisaties bieden de mogelijkheid biedt om deellinks te versturen. Dergelijke deellinks worden naar een e-mailadres naar keuze gestuurd. Het kan voorkomen dat het e-mailbericht met daarin de deellink niet aankomt bij de ontvangende partij, bijvoorbeeld door een typefout in het e-mailadres. In het overzicht worden dergelijke deellinks vanaf deze versie voorzien van een waarschuwingsicoon:

Meerdere bestanden tegelijk downloaden

Naast de mogelijkheid om meerdere bestanden tegelijk te uploaden, is het vanaf de volgende versie eveneens mogelijk om meerdere bestanden tegelijk te downloaden:

Snelkoppeling van ScorionX maken

Er is een mogelijkheid toegevoegd om een snelkoppeling van ScorionX te maken en op het eigen bureaublad te plaatsen. Daarmee hoeft de gebruiker niet meer naar de URL om in te loggen, maar kan door middel van die snelkoppeling meteen de juiste pagina geopend worden. Deze knop is terug te vinden rechts bovenin, onder de drie verticale puntjes. Indien de browser het ondersteunt, zal de knop na het installeren van de snelkoppeling onzichtbaar worden.

Release Notes 1.31.0

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 30 maart 2022

Meertaligheid van velden in gebruikersbeheer  

In het admin-account is het mogelijk om het label van velden meertalig in te stellen (velden hebben betrekking op de gegevens van een gebruiker). Op die manier kan een veld in meerdere talen worden geregistreerd, waardoor zowel de Nederlandse als bijvoorbeeld de Engelse definitie kan worden getoond.   

Wanneer een (gebruikers)beheerder de gewenste taalkeuze maakt in ScorionX, zullen vanaf deze versie de ingestelde vertalingen vanuit het admin-account zichtbaar worden: 

Release Notes 1.30.0

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 4 maart 2022

Andere werkwijze nieuw formulier toevoegen 

In de meeste gevallen is het mogelijk om aan een bestaande formulierenset (ook wel bekend als boekje, dossier etc.) een los formulier toe te voegen: 

Via een pop-upscherm wordt een nieuw toe te voegen formulier gekozen. Dit scherm is vernieuwd met als doel om gebruikers op een zo efficiënt mogelijke manier één of meerdere formulieren te laten toevoegen: 

Indien een formulier niet langer kan worden toegevoegd omdat het maximale aantal binnen de formulierenset is bereikt, dan zal deze onderaan de lijst met toe te voegen formulieren worden getoond.  

Pagina-einde 

Vooringevulde antwoorden bekijken 

Vanaf deze versie is het mogelijk om mee te kijken met gebruikers die een formulier ‘voorinvullen’ via de knop ‘Bekijk voorinvullen’. Deze knop is altijd zichtbaar bij de gebruiker en is dus onafhankelijk van de status van het formulier: 

Via de knop kunnen de antwoorden die de gebruiker heeft vooringevuld in het betreffende beoordelingsformulier worden bekeken. Op deze manier is er altijd een duidelijk onderscheid tussen de antwoorden van de gebruiker en de antwoorden van de beoordelaar.    

De knop is beschikbaar voor de gebruiker zelf, via een deellink die toegang geeft tot het volledige portfolio en vanuit een account met de functie ‘gebruikersbeheer’.  

Release Notes 1.29.0

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 11 februari 2022

Accountinformatie gewijzigd

Het wijzigen van de accountinformatie gebeurt vanaf deze versie vanuit één pop-up; zowel de profielfoto als de overige informatie zijn vanuit één centrale pop-up aan te passen. Eigen geüploade afbeeldingen kunnen worden gekozen als profielfoto.

Daarnaast is het mogelijk om in de admin+ in te stellen of een gebruiker het wachtwoord in onderstaande pop-up kan aanpassen (er verschijnt dan een tabje ‘Wachtwoord’ naast het tabje ‘Algemeen’) en of een gebruiker de gegevens (voornaam, tussenvoegsel, achternaam en e-mailadres) mag aanpassen.


Meldingen van acties

Om de gebruiker een beter overzicht te geven toont Scorion voortaan meldingen van acties die ‘achter de schermen’ zijn uitgevoerd in de rechter bovenhoek:

Zodra een nieuwe actie is uitgevoerd verschijnt een rood bolletje. De gebruiker kan op de bel klikken om te zien welke actie het betreft. Zo verschijnen er meldingen van rapportages die klaar staan en van beoordelingen die zijn gesloten.

Feedbacktype automatisch vullen bij één optie

Wanneer een gebruiker een formulier wil verzenden waarbij de beoordelaars / feedbackgevers dienen te worden voorzien van een feedbacktype, dan wordt de feedbacktype automatisch ingevuld op het moment dat er slechts één feedbacktype gekozen kan worden. Op deze manier hoeft de gebruiker deze actie niet zelf handmatig uit te voeren.

Meerdere bestanden selecteren

In het bestandsbeheer is het vanaf nu mogelijk om meerdere bestanden tegelijk te selecteren. Op die manier kunnen vervolgens snel meerdere bestanden tegelijk verplaatst of verwijderd worden.

Acties uitvoeren in een gesloten formulierenset

Vanaf deze versie is het niet meer mogelijk om wijzigingen door te voeren op (en binnen) gesloten formulierensets (ook wel bekend als boekjes, dossiers etc.). Zodra een formulierenset de status gesloten heeft, kan deze uitsluitend read-only worden ingezien.

Achteraf meerdere formulieren invoegen

Als moderator van de OSCE / Inlevermodule is het vanaf deze versie mogelijk om achteraf meer dan één formulier in te voegen in een boekje. De tweede stap in de stepper is uitgebreid met de knop ‘Formulier invoegen’:

Release Notes 1.28.0

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 31 december 2021

Update uiterlijk formulierenset-tegels met optie om extra informatie te tonen

De tegels van de formulierensets (ook wel bekend als boekjes, dossiers etc.) tonen voortaan de gekleurde balk niet langer aan de bovenkant, maar aan de linkerkant van de tegel. Daarnaast is de tegel iets breder geworden waardoor de informatie overzichtelijker kan worden getoond. 

Verder wordt het mogelijk om extra informatie te tonen op de tegels, om op die manier meer context mee te geven richting de gebruiker. Deze extra informatie bevat de inhoud van een vanuit de admin ingesteld formulierveld, welke te vinden is onder het instellingen-tabblad bij de betreffende formulierenset als ‘Uitgelichte formuliervelden’.

In het voorbeeld hieronder wordt een uitgelicht formulierveld getoond met de tekst ‘Semester 3’:

Toelichting bij ontbreken van link of code in het verzendscherm van de deellink

In sommige accounts is het mogelijk om een deellink te versturen vanuit het menu in de rechter bovenhoek:

Via een deellink kan toegang verleend worden aan een (deel van een) account. Om toegang te verlenen verstuurt de gebruiker twee e-mails met in de ene e-mail een link en in de andere e-mail een bijbehorende code.

Wanneer deze link en/of code ontbreekt in het e-mailbericht, is het voor de ontvanger niet mogelijk om toegang te krijgen. Om te voorkomen dat een gebruiker per abuis een onbruikbaar bericht verstuurt, is de knop ‘volgende’ alleen aanklikbaar wanneer het te versturen bericht zowel een link als een code bevat.

Nieuw is dat de gebruiker vanaf nu een melding te zien krijgt waarin wordt aangegeven dat de link en/of code ontbreekt en op welke manier deze alsnog kan worden toegevoegd.

Archieffunctie toegevoegd aan takenlijst

In de takenlijst ziet een gebruiker het overzicht van de te beoordelen of reeds beoordeelde vragenlijsten. Met de nieuwe versie wordt het mogelijk om afgeronde taken (dus alléén de taken die in het tabblad ‘Afgerond’ staan) te archiveren. Op die manier hoeven oude(re) afgeronde taken niet langer in de takenlijst te blijven staan en kan de takenlijst overzichtelijk worden gehouden.

Vanuit het archief kunnen de taken worden teruggeplaatst in de takenlijst door ze te ‘Activeren’, maar ze kunnen ook permanent verwijderd worden.

Release notes 1.27.0

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 10 december 2021

Boekjesrapporten kunnen bekijken bij meekijken in account

Boekjesrapporten (rapportages die inzicht geven over een volledig boekje/dossier/formulierenset etc.) zijn vanaf deze versie inzichtelijk wanneer wordt meegekeken in het account van een gebruiker. Meekijken in het account van iemand anders kan vanuit gebruikersbeheer (doorinloggen bij een gebruiker) of vanuit een ontvangen deellink (inloggen bij een gebruiker middels een unieke link en code). Wanneer een boekjesrapport beschikbaar is kan deze bekeken worden via het icoon rechtsonder bij het betreffende boekje.

Release notes 1.26.0

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 19 november 2021

Bestandsbeheer uitgebreid met prullenbak 

Wanneer bestanden verwijderd worden in het ‘Bestandsbeheer’, dan komen deze vanaf nu eerst terecht in de prullenbak. Vanuit de prullenbak kunnen bestanden worden teruggezet in de oorspronkelijke map, of permanent worden verwijderd.  

Overzicht met formulierensets laadt sneller in 

Het overzichtsscherm dat de formulierensets (boekjes/dossiers/etc.) toont heeft een verbetering ondergaan qua performance. Dit betekent dat wanneer er veel formulierensets in een account staan, deze sneller worden ingeladen en de gebruiker minder lang hoeft te wachten.  

Formulierenset sluiten via nieuw verzamelmenu 

Het is nu mogelijk om als gebruiker zelf je formulierenset (boekje/dossier/etc.) te sluiten. Deze actie kan worden uitgevoerd via het nieuwe verzamelmenu; de gebruiker kan deze rechtsboven op de tegel van de formulierenset vinden. Naast het sluiten van de formulierenset, zijn een aantal andere reeds bestaande acties vanaf nu terug te vinden onder dit verzamelmenu.  

Release notes 1.25.0

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 29 oktober 2021

SCOR-1918 Mobiele versie verbeterd

Het gebruikersscherm van Scorion is verbeterd in de mobiele weergave. Diverse onderdelen lijnen nu beter uit en het menu is eenvoudiger te benaderen.

SCOR-1855 Sluiten van ‘eigen formulier’ verbergen in menu

Tot op heden kon je als gebruiker áltijd een formulier van het type ‘eigen formulier’ sluiten via het menu, zie afbeelding hieronder:

Met de nieuwe versie wordt het mogelijk om deze optie vanuit de admin+ te verbergen door de instelling ‘Menu Bewerken: Sluiten’ op ‘Geen’ te zetten. Op die manier is het bij eigen formulieren alleen nog mogelijk om het formulier te sluiten vanuit de vragenlijst.

Diverse bugfixes

Release notes 1.24.0

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 17 september 2021

Ontvanger read-only deellink kan titel formulier aanpassen

Als ontvanger van een read-only deellink van het volledige portfolio van een gebruiker én als gebruikersbeheerder, kon de titel van een formulier aangepast worden. Deze en overige acties zijn nu geblokkeerd en als ontvanger van een read-only deellink kan er nu niets meer worden aangepast.

Aanpassing van uitlijning van feedbacktype in verzendoverzicht

Wanneer er meerdere feedbacktypes geselecteerd waren in het verzendoverzicht, dan werden deze niet netjes uitgelijnd. Dit is aangepast en de uitlijning wordt nu op een overzichtelijkere manier weergegeven.

Release notes 1.23.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 27 augustus 2021

Rapporteren in verschillende bestandstypes

In de XML van een rapportage kan worden ingesteld van welk bestandstype het gegenereerde rapport moet zijn. De volgende opties kunnen worden gekozen: PDF, Word, Excel en HTML. Wanneer slechts één bestandstype staat ingesteld, zal de gegenereerde rapportage automatisch als dat type worden opgeslagen. Wanneer er meerdere bestandstypes in de XML staan gedefinieerd, kan de gebruiker zelf een type naar keuze selecteren.

Release notes 1.22.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 6 augustus 2021

Gebruikersbeheer vernieuwd 

Naast een aantal visuele verbeteringen zijn de volgende nieuwe features toegevoegd: 
1. Berichten versturen: zowel beheerders als gebruikersbeheerders kunnen berichten sturen naar gebruikers; dit kan per gebruiker of naar meerdere gebruikers tegelijk.  

2. Inloggegevens multiple versturen: beheerders kunnen (indien de functie ‘inloggegevens versturen’ aanstaat voor de organisatie), naar meerdere gebruikers tegelijk de inloggegevens versturen.  
3. Velden tonen en rangschikken: vanuit het admin-account kan worden ingesteld welke kolommen op welke volgorde getoond worden aan beheerders en gebruikersbeheerders.  

Keuze uit bewerken of verzenden van deellink 

Wanneer een bestaande deellink wordt gewijzigd, kan vanaf nu de keuze worden gemaakt om deze wijziging op te slaan mét of zónder verzending van de betreffende deellink. Op die manier kan de gebruiker zelf bepalen welke optie het beste aansluit op de specifieke situatie.   

Release notes 1.21.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 25 juni 2021

SCOR-1717 Bestanden uploaden bij maximaal aantal te koppelen bijlagen 

Wanneer er bij het koppelen van bestanden meer bestanden worden geüpload dan het aangegeven maximum, werden voorheen alle bestanden geüpload en alleen de bestanden die binnen het maximum vielen gekoppeld aan het formulier. Dit is aangepast; nu is het zo dat in dergelijke gevallen alle bestanden worden geüpload en de gebruiker daarna zelf kan aanvinken welke geüploade bestanden gekoppeld moeten worden aan het formulier. 

SCOR-1819 Volgorde formuliervelden voor formulieren en formulierensets 

Via het admin-account kan een volgorde ingesteld worden voor de formuliervelden die gekoppeld zijn aan een formulier. Deze volgorde wordt vanaf nu ook overgenomen in ScorionX. 

Release notes 1.20.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 4 juni 2021

Diverse bugfixes

Release notes 1.19.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 15 mei 2021

Diverse bugfixes

Release notes 1.18.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 23 april 2021

SCOR-1738 Datum wanneer voor het laatst inloggegevens zijn verstuurd zichtbaar 

Aan gebruikersbeheer voor de admin en beheerder is een kolom toegevoegd. In deze kolom is te zien wanneer er voor het laatst inloggegevens zijn gestuurd naar de gebruiker. 

SCOR-1713 Meertaligheid Uitnodigings- en herinneringsteksten

Uitnodigings- en herinneringsteksten kunnen vanaf nu per organisatie centraal worden aangepast voor zowel beoordelingsformulieren als scans. Deze functionaliteit gaat uit van een standaard uitnodigings- en herinneringstekst. De standaardteksten vanuit Scorion zijn herzien wat betreft stijl en woordkeuze; de strekking blijft echter gelijk.

Wanneer er binnen een organisatie aanpassingen zijn gemaakt op de oorspronkelijke standaardteksten, dan zijn deze ook in de nieuwe situatie doorgevoerd. Wel kan het zijn dat er in de loop der tijd verschillen zijn ontstaan tussen de teksten die gekoppeld zijn aan de verschillende vragenlijsttemplates en de teksten die zijn ingesteld op admin+ niveau. Gekozen is om de teksten van de admin+ als uitgangspunt te nemen.

Tot slot kan het voorkomen dat scheidingstekens van het type | (verticaal streepje) zijn vervangen door het type – (kort streepje).

Ondanks dat de uitnodigings- en herinneringsteksten zorgvuldig zijn herzien, kan het zijn dat er situaties ontstaan die vragen oproepen binnen een organisatie of bij haar gebruikers. In dergelijke gevallen denken wij graag mee wanneer een alternatieve oplossing gewenst is.

Release notes 1.17.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 2 april 2021

SCOR-1735 PDF kunnen genereren van open ‘Eigen formulier’ 

Naast gesloten formulieren kan er vanaf nu een PDF gemaakt worden van openformulieren. Voor open formulieren geldt dat dit alléén kan bij formulieren van het type ‘Eigen formulier’. Een Eigen formulier is een formulier dat wordt ingevuld door de gebruiker zelf en doorgaans niet wordt verstuurd naar een beoordelaar/feedbackgever. 

SCOR-1689 Mogelijk bestanden te uploaden met tekens in bestandsnaam 

Het is nu mogelijk om bestanden met tekens in de bestandsnaam te uploaden. Hierbij zijn alle tekens mogelijk die ook bij het opslaan van een bestand kunnen worden gebruikt. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan haakje, een uitroepteken of een apenstaartje.  

Release notes 1.15.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 12 maart 2021

SCOR-1680         Groepenstructuur bij gebruikersbeheer

Wanneer een gebruikersbeheerder meerdere groepen heeft, kan hij in het overzicht rechts bovenin daarop filteren. Het is mogelijk om 1 groep aan te klikken (alleen gebruikers uit die groep worden getoond) of om meerdere groepen aan te klikken (alle gebruikers uit die groep worden getoond).

SCOR-1693         Vooraf ingevulde formulier (beoordeling) in te zien na versturen uitnodiging       

Bij voorinvullen: het is nu mogelijk het vooraf ingevulde formulier in te zien na het versturen van een uitnodiging. Hierbij gaat het om een ‘alleen lezen’ versie van het formulier waarin getoond wat er ingevuld is voorafgaand aan het verzenden van het formulier. Dit is in te zien via de knop ‘Formulier inzien’. Wanneer het formulier is gesloten is via deze knop te zien wat de beoordelaar heeft ingevuld.

SCOR-1720         Formulierenset tonen in takenlijst         

Het is nu mogelijk om een kolom toe te voegen aan de takenlijst zodat de formulierenset waaruit het formulier komt getoond wordt. Een formulierenset wordt soms ook wel een boekje of dossier genoemd.