Release notes ScorionX

Release notes ScorionX

Wat is er allemaal veranderd in Scorion?

Iedere drie weken is er een update van Scorion, Easion en Groeidocument. Via de knop hieronder zie je wanneer de release notes gepubliceerd worden. Livegang volgt in de weken erna, de datum wordt er steeds bijgezet.

Hieronder zie je de release notes van de laatste versies van ScorionX.

Release notes 1.27.0

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 10 december 2021

Boekjesrapporten kunnen bekijken bij meekijken in account

Boekjesrapporten (rapportages die inzicht geven over een volledig boekje/dossier/formulierenset etc.) zijn vanaf deze versie inzichtelijk wanneer wordt meegekeken in het account van een gebruiker. Meekijken in het account van iemand anders kan vanuit gebruikersbeheer (doorinloggen bij een gebruiker) of vanuit een ontvangen deellink (inloggen bij een gebruiker middels een unieke link en code). Wanneer een boekjesrapport beschikbaar is kan deze bekeken worden via het icoon rechtsonder bij het betreffende boekje.

Release notes 1.26.0

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 19 november 2021

Bestandsbeheer uitgebreid met prullenbak 

Wanneer bestanden verwijderd worden in het ‘Bestandsbeheer’, dan komen deze vanaf nu eerst terecht in de prullenbak. Vanuit de prullenbak kunnen bestanden worden teruggezet in de oorspronkelijke map, of permanent worden verwijderd.  

Overzicht met formulierensets laadt sneller in 

Het overzichtsscherm dat de formulierensets (boekjes/dossiers/etc.) toont heeft een verbetering ondergaan qua performance. Dit betekent dat wanneer er veel formulierensets in een account staan, deze sneller worden ingeladen en de gebruiker minder lang hoeft te wachten.  

Formulierenset sluiten via nieuw verzamelmenu 

Het is nu mogelijk om als gebruiker zelf je formulierenset (boekje/dossier/etc.) te sluiten. Deze actie kan worden uitgevoerd via het nieuwe verzamelmenu; de gebruiker kan deze rechtsboven op de tegel van de formulierenset vinden. Naast het sluiten van de formulierenset, zijn een aantal andere reeds bestaande acties vanaf nu terug te vinden onder dit verzamelmenu.  

Release notes 1.25.0

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 29 oktober 2021

SCOR-1918 Mobiele versie verbeterd

Het gebruikersscherm van Scorion is verbeterd in de mobiele weergave. Diverse onderdelen lijnen nu beter uit en het menu is eenvoudiger te benaderen.

SCOR-1855 Sluiten van ‘eigen formulier’ verbergen in menu

Tot op heden kon je als gebruiker áltijd een formulier van het type ‘eigen formulier’ sluiten via het menu, zie afbeelding hieronder:

Met de nieuwe versie wordt het mogelijk om deze optie vanuit de admin+ te verbergen door de instelling ‘Menu Bewerken: Sluiten’ op ‘Geen’ te zetten. Op die manier is het bij eigen formulieren alleen nog mogelijk om het formulier te sluiten vanuit de vragenlijst.

Diverse bugfixes

Release notes 1.24.0

Release datum: Uiterlijk beschikbaar 17 september 2021

Ontvanger read-only deellink kan titel formulier aanpassen

Als ontvanger van een read-only deellink van het volledige portfolio van een gebruiker én als gebruikersbeheerder, kon de titel van een formulier aangepast worden. Deze en overige acties zijn nu geblokkeerd en als ontvanger van een read-only deellink kan er nu niets meer worden aangepast.

Aanpassing van uitlijning van feedbacktype in verzendoverzicht

Wanneer er meerdere feedbacktypes geselecteerd waren in het verzendoverzicht, dan werden deze niet netjes uitgelijnd. Dit is aangepast en de uitlijning wordt nu op een overzichtelijkere manier weergegeven.

Release notes 1.23.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 27 augustus 2021

Rapporteren in verschillende bestandstypes

In de XML van een rapportage kan worden ingesteld van welk bestandstype het gegenereerde rapport moet zijn. De volgende opties kunnen worden gekozen: PDF, Word, Excel en HTML. Wanneer slechts één bestandstype staat ingesteld, zal de gegenereerde rapportage automatisch als dat type worden opgeslagen. Wanneer er meerdere bestandstypes in de XML staan gedefinieerd, kan de gebruiker zelf een type naar keuze selecteren.

Release notes 1.22.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 6 augustus 2021

Gebruikersbeheer vernieuwd 

Naast een aantal visuele verbeteringen zijn de volgende nieuwe features toegevoegd: 
1. Berichten versturen: zowel beheerders als gebruikersbeheerders kunnen berichten sturen naar gebruikers; dit kan per gebruiker of naar meerdere gebruikers tegelijk.  

2. Inloggegevens multiple versturen: beheerders kunnen (indien de functie ‘inloggegevens versturen’ aanstaat voor de organisatie), naar meerdere gebruikers tegelijk de inloggegevens versturen.  
3. Velden tonen en rangschikken: vanuit het admin-account kan worden ingesteld welke kolommen op welke volgorde getoond worden aan beheerders en gebruikersbeheerders.  

Keuze uit bewerken of verzenden van deellink 

Wanneer een bestaande deellink wordt gewijzigd, kan vanaf nu de keuze worden gemaakt om deze wijziging op te slaan mét of zónder verzending van de betreffende deellink. Op die manier kan de gebruiker zelf bepalen welke optie het beste aansluit op de specifieke situatie.   

Release notes 1.21.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 25 juni 2021

SCOR-1717 Bestanden uploaden bij maximaal aantal te koppelen bijlagen 

Wanneer er bij het koppelen van bestanden meer bestanden worden geüpload dan het aangegeven maximum, werden voorheen alle bestanden geüpload en alleen de bestanden die binnen het maximum vielen gekoppeld aan het formulier. Dit is aangepast; nu is het zo dat in dergelijke gevallen alle bestanden worden geüpload en de gebruiker daarna zelf kan aanvinken welke geüploade bestanden gekoppeld moeten worden aan het formulier. 

SCOR-1819 Volgorde formuliervelden voor formulieren en formulierensets 

Via het admin-account kan een volgorde ingesteld worden voor de formuliervelden die gekoppeld zijn aan een formulier. Deze volgorde wordt vanaf nu ook overgenomen in ScorionX. 

Release notes 1.20.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 4 juni 2021

Diverse bugfixes

Release notes 1.19.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 15 mei 2021

Diverse bugfixes

Release notes 1.18.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 23 april 2021

SCOR-1738 Datum wanneer voor het laatst inloggegevens zijn verstuurd zichtbaar 

Aan gebruikersbeheer voor de admin en beheerder is een kolom toegevoegd. In deze kolom is te zien wanneer er voor het laatst inloggegevens zijn gestuurd naar de gebruiker. 

SCOR-1713 Meertaligheid Uitnodigings- en herinneringsteksten

Uitnodigings- en herinneringsteksten kunnen vanaf nu per organisatie centraal worden aangepast voor zowel beoordelingsformulieren als scans. Deze functionaliteit gaat uit van een standaard uitnodigings- en herinneringstekst. De standaardteksten vanuit Scorion zijn herzien wat betreft stijl en woordkeuze; de strekking blijft echter gelijk.

Wanneer er binnen een organisatie aanpassingen zijn gemaakt op de oorspronkelijke standaardteksten, dan zijn deze ook in de nieuwe situatie doorgevoerd. Wel kan het zijn dat er in de loop der tijd verschillen zijn ontstaan tussen de teksten die gekoppeld zijn aan de verschillende vragenlijsttemplates en de teksten die zijn ingesteld op admin+ niveau. Gekozen is om de teksten van de admin+ als uitgangspunt te nemen.

Tot slot kan het voorkomen dat scheidingstekens van het type | (verticaal streepje) zijn vervangen door het type – (kort streepje).

Ondanks dat de uitnodigings- en herinneringsteksten zorgvuldig zijn herzien, kan het zijn dat er situaties ontstaan die vragen oproepen binnen een organisatie of bij haar gebruikers. In dergelijke gevallen denken wij graag mee wanneer een alternatieve oplossing gewenst is.

Release notes 1.17.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 2 april 2021

SCOR-1735 PDF kunnen genereren van open ‘Eigen formulier’ 

Naast gesloten formulieren kan er vanaf nu een PDF gemaakt worden van openformulieren. Voor open formulieren geldt dat dit alléén kan bij formulieren van het type ‘Eigen formulier’. Een Eigen formulier is een formulier dat wordt ingevuld door de gebruiker zelf en doorgaans niet wordt verstuurd naar een beoordelaar/feedbackgever. 

SCOR-1689 Mogelijk bestanden te uploaden met tekens in bestandsnaam 

Het is nu mogelijk om bestanden met tekens in de bestandsnaam te uploaden. Hierbij zijn alle tekens mogelijk die ook bij het opslaan van een bestand kunnen worden gebruikt. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan haakje, een uitroepteken of een apenstaartje.  

Release notes 1.15.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 12 maart 2021

SCOR-1680         Groepenstructuur bij gebruikersbeheer

Wanneer een gebruikersbeheerder meerdere groepen heeft, kan hij in het overzicht rechts bovenin daarop filteren. Het is mogelijk om 1 groep aan te klikken (alleen gebruikers uit die groep worden getoond) of om meerdere groepen aan te klikken (alle gebruikers uit die groep worden getoond).

SCOR-1693         Vooraf ingevulde formulier (beoordeling) in te zien na versturen uitnodiging       

Bij voorinvullen: het is nu mogelijk het vooraf ingevulde formulier in te zien na het versturen van een uitnodiging. Hierbij gaat het om een ‘alleen lezen’ versie van het formulier waarin getoond wat er ingevuld is voorafgaand aan het verzenden van het formulier. Dit is in te zien via de knop ‘Formulier inzien’. Wanneer het formulier is gesloten is via deze knop te zien wat de beoordelaar heeft ingevuld.

SCOR-1720         Formulierenset tonen in takenlijst         

Het is nu mogelijk om een kolom toe te voegen aan de takenlijst zodat de formulierenset waaruit het formulier komt getoond wordt. Een formulierenset wordt soms ook wel een boekje of dossier genoemd.