Release notes ScorionX

Release notes ScorionX

Wat is er allemaal veranderd in Scorion?

Iedere drie weken is er een update van Scorion, Easion en Groeidocument. Via de knop hieronder zie je wanneer de release notes gepubliceerd worden. Livegang volgt in de weken erna, de datum wordt er steeds bijgezet.

Publicatieschema

Hieronder zie je de release notes van de laatste versies van ScorionX.

Release notes 1.21.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 25 juni 2021

SCOR-1717 Bestanden uploaden bij maximaal aantal te koppelen bijlagen 

Wanneer er bij het koppelen van bestanden meer bestanden worden geüpload dan het aangegeven maximum, werden voorheen alle bestanden geüpload en alleen de bestanden die binnen het maximum vielen gekoppeld aan het formulier. Dit is aangepast; nu is het zo dat in dergelijke gevallen alle bestanden worden geüpload en de gebruiker daarna zelf kan aanvinken welke geüploade bestanden gekoppeld moeten worden aan het formulier. 

SCOR-1819 Volgorde formuliervelden voor formulieren en formulierensets 

Via het admin-account kan een volgorde ingesteld worden voor de formuliervelden die gekoppeld zijn aan een formulier. Deze volgorde wordt vanaf nu ook overgenomen in ScorionX. 

Release notes 1.20.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 4 juni 2021

Diverse bugfixes

Release notes 1.19.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 15 mei 2021

Diverse bugfixes

Release notes 1.18.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 23 april 2021

SCOR-1738 Datum wanneer voor het laatst inloggegevens zijn verstuurd zichtbaar 

Aan gebruikersbeheer voor de admin en beheerder is een kolom toegevoegd. In deze kolom is te zien wanneer er voor het laatst inloggegevens zijn gestuurd naar de gebruiker. 

SCOR-1713 Meertaligheid Uitnodigings- en herinneringsteksten

Uitnodigings- en herinneringsteksten kunnen vanaf nu per organisatie centraal worden aangepast voor zowel beoordelingsformulieren als scans. Deze functionaliteit gaat uit van een standaard uitnodigings- en herinneringstekst. De standaardteksten vanuit Scorion zijn herzien wat betreft stijl en woordkeuze; de strekking blijft echter gelijk.

Wanneer er binnen een organisatie aanpassingen zijn gemaakt op de oorspronkelijke standaardteksten, dan zijn deze ook in de nieuwe situatie doorgevoerd. Wel kan het zijn dat er in de loop der tijd verschillen zijn ontstaan tussen de teksten die gekoppeld zijn aan de verschillende vragenlijsttemplates en de teksten die zijn ingesteld op admin+ niveau. Gekozen is om de teksten van de admin+ als uitgangspunt te nemen.

Tot slot kan het voorkomen dat scheidingstekens van het type | (verticaal streepje) zijn vervangen door het type – (kort streepje).

Ondanks dat de uitnodigings- en herinneringsteksten zorgvuldig zijn herzien, kan het zijn dat er situaties ontstaan die vragen oproepen binnen een organisatie of bij haar gebruikers. In dergelijke gevallen denken wij graag mee wanneer een alternatieve oplossing gewenst is.

Release notes 1.17.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 2 april 2021

SCOR-1735 PDF kunnen genereren van open ‘Eigen formulier’ 

Naast gesloten formulieren kan er vanaf nu een PDF gemaakt worden van openformulieren. Voor open formulieren geldt dat dit alléén kan bij formulieren van het type ‘Eigen formulier’. Een Eigen formulier is een formulier dat wordt ingevuld door de gebruiker zelf en doorgaans niet wordt verstuurd naar een beoordelaar/feedbackgever. 

SCOR-1689 Mogelijk bestanden te uploaden met tekens in bestandsnaam 

Het is nu mogelijk om bestanden met tekens in de bestandsnaam te uploaden. Hierbij zijn alle tekens mogelijk die ook bij het opslaan van een bestand kunnen worden gebruikt. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan haakje, een uitroepteken of een apenstaartje.  

Release notes 1.15.0

Releasedatum: Uiterlijk beschikbaar 12 maart 2021

SCOR-1680         Groepenstructuur bij gebruikersbeheer

Wanneer een gebruikersbeheerder meerdere groepen heeft, kan hij in het overzicht rechts bovenin daarop filteren. Het is mogelijk om 1 groep aan te klikken (alleen gebruikers uit die groep worden getoond) of om meerdere groepen aan te klikken (alle gebruikers uit die groep worden getoond).

SCOR-1693         Vooraf ingevulde formulier (beoordeling) in te zien na versturen uitnodiging       

Bij voorinvullen: het is nu mogelijk het vooraf ingevulde formulier in te zien na het versturen van een uitnodiging. Hierbij gaat het om een ‘alleen lezen’ versie van het formulier waarin getoond wat er ingevuld is voorafgaand aan het verzenden van het formulier. Dit is in te zien via de knop ‘Formulier inzien’. Wanneer het formulier is gesloten is via deze knop te zien wat de beoordelaar heeft ingevuld.

SCOR-1720         Formulierenset tonen in takenlijst         

Het is nu mogelijk om een kolom toe te voegen aan de takenlijst zodat de formulierenset waaruit het formulier komt getoond wordt. Een formulierenset wordt soms ook wel een boekje of dossier genoemd.