Release notes Scorion3

Release notes Scorion3

Wat is er allemaal veranderd in Scorion?

Iedere drie weken is er een update van Scorion, Easion en Groeidocument. Hieronder zie je de release notes van de drie laatste versies van Scorion3.

Release Note versie 3.113

Releasedatum: 25-03-2021

Diverse bug fixes 

In deze sprint zijn diverse bugs opgelost.  

Release Note versie 3.112

Releasedatum: 24-02-2021

3.112.01 Doorsturen van taken 

Er is een speciale rol ‘overall_taskmanager’ waarmee een beoordelaar taken met de status ‘uitgenodigd’ kan doorsturen aan een nieuwe beoordelaar. Op dat moment vervalt de taak van deze beoordelaar en wordt er een nieuwe taak aangemaakt voor de nieuw gekozen beoordelaar. 

In deze sprint is deze functionaliteit toegevoegd aan de admin-modus (oogje rechtsboven), zodat deze optie makkelijk beschikbaar is voor de admin wanneer deze doorinlogt bij een beoordelaar. 

Verder blijft het originele verzendmoment behouden als startdatum van de nieuwe taak. Deze is zichtbaar te maken op het formulier met de accoladetekst: {task}.

3.112.02 Knop voor het dynamisch afsluiten van een formulier 

Indien er meerdere feedbackgevers zijn bij een formulier kan met deze knop het formulier door de laatste feedbackgever gesloten worden.
Er wordt bepaald of alle overige feedbackgevers de status ‘klaar’ hebben, als dat zo is zal de knop werken als de CloseNoAuth knop. Zijn er nog andere feedbackgevers met een andere status dan ‘klaar’ dan werkt de knop als een ‘Next’ knop. 

Deze knop is alleen via het bewerken van de XML beschikbaar. 

Neem contact op met onze supportafdeling als u deze optie wilt gebruiken. 

3.112.03 Waarschuwing bij een variabele van het type cijfers 

Een variabele van het type cijfers heeft een maximale waarde van 2.147.483.647. Bij een invoer groter dan dit getal wordt een foutmelding gegeven voor het overschrijden van de maximale waarde. 

3.112.04 Diverse bug fixes 

In deze sprint zijn diverse bugs opgelost.  

Release Note versie 3.110

Releasedatum: 10-12-2021

Diverse bugfixes