Webinar: Feedback in het hoger onderwijs

Published Categorised as News
Smiling millennial diverse colleagues discussing online work together, happy caucasian female intern listening to indian mentor explaining computer task training employee, office mentoring concept

David Carless, professor aan de Universiteit van Hong Kong, stelt dat feedback in het onderwijs het beste werkt als studenten en docenten als partners samenwerken. Dit betekent bijvoorbeeld dat docenten het feedbackproces zo inrichten dat studenten op feedback kunnen reageren, of het kunnen toepassen in een vervolgopdracht. Dit helpt studenten en docenten bovendien om zich te ontwikkelen in het geven (docenten) en verwerken (studenten) van feedback.

Eerder benoemden we al dat programmatisch toetsen om feedbackgeletterdheid vraagt. Carless gaf in januari een webinar hierover. Een inspirerende combinatie van onderzoek en ervaringen uit de (eigen) praktijk, waarbij hij ook uitgebreid de tijd nam om vragen van bezoekers te beantwoorden. Bekijk de webinar van David Carless en kom meer te weten over feedbackgeletterdheid in het hoger onderwijs.

Bron: Platform Leren van Toetsen

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *