Scorion: identificatie van sterke punten en ontwikkelgebieden

In de huidige arbeidsmarkt is het essentieel om je sterke punten te kennen en te werken aan de gebieden die verbeterd kunnen worden. Het identificeren van deze aspecten kan echter een uitdaging zijn. Scorion, ons portfol…

Published

De opkomst van programmatisch toetsen, een holistische benadering van onderwijsbeoordeling

Beautiful young female student using laptop in classroom. Girl studying with laptop in university class.

In het recente trendrapport “Toekomstperspectief op digitaal toetsen en beoordelen” van Surf is er aandacht voor een opkomende trend in het onderwijs: programmatisch toetsen. Deze benadering, die steeds meer opleidingen overwegen, legt de nad…

Published

Challenge based learning at TU/e ISBEP

Among the programs offered by Eindhoven University of Technology (TU Eindhoven) is the Innovation Space Bachelor End Project (ISBEP) program. In order to get a good insight into the student’s progress within the ISBEP program…

Published