Metacognitieve vaardigheden bevorderen met Scorion in het hoger onderwijs

Work performance is influenced by skills, abilities, and competence. The concept of the individual.

In de moderne onderwijsomgeving ondergaan leerkrachten en opleiders een transformatie waarbij digitale toepassingen en online leertrajecten steeds meer worden geïntegreerd. Deze evolutie brengt hybride leeromgevingen …

Gepubliceerd op

Scorion: identificatie van sterke punten en ontwikkelgebieden

In de huidige arbeidsmarkt is het essentieel om je sterke punten te kennen en te werken aan de gebieden die verbeterd kunnen worden. Het identificeren van deze aspecten kan echter een uitdaging zijn. Scorion, ons portfol…

Gepubliceerd op

De opkomst van programmatisch toetsen, een holistische benadering van onderwijsbeoordeling

Beautiful young female student using laptop in classroom. Girl studying with laptop in university class.

In het recente trendrapport “Toekomstperspectief op digitaal toetsen en beoordelen” van Surf is er aandacht voor een opkomende trend in het onderwijs: programmatisch toetsen. Deze benadering, die steeds meer opleidingen overwegen, legt de nad…

Gepubliceerd op

Challenge based learning bij TU/e ISBEP

Door de Technische Universiteit Eindhoven (TU Eindhoven) wordt onder andere het programma ISBEP (Innovation Space Bachelor End Project) aangeboden. Om de voortgang van de student binnen het ISBEP programma goed inzichtelijk t…

Gepubliceerd op