Ook in Australië wordt gewerkt met EPA’s. Vandaar dat de Macquarie University in Sydney Parantion heeft benaderd of we het portfolio voor de opleiding geneeskunde willen inrichten.

Eerst hebben we samen met het onderwijskundig team van de MQU het huidig papieren- en in Excel-opgeslagen portfolio geanalyseerd. Daarna is het ontwerp gemaakt voor de digitale opzet van het curriculum en nagenoeg de hele implementatie via conference calls gerealiseerd.

Vervolgens zijn de DOPS, MiniCEX en alle andere formulieren gemaakt die voor het programmatisch toetsen nodig zijn. Na een korte training is nu het MQU team zelf bezig om de curricula voor de overige jaren in te richten. Het aardige is dat in Australië de cohorten beginnen na de zomervakantie in januari.

Geïnteresseerd in implementatie over de grens?
Vraag nu een demo aan

Alle cases

Geïnteresseerd in een andere case?