Online portfolio voor verloskunde studenten bij Inholland

Online portfolio voor verloskunde studenten. Digitaal feedback verzamelen tijdens de stage en vaardigheden laten aftoetsen.

De Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen (AVAG) van de hogeschool Inholland gebruikt Scorion om tijdens de vele stages die een verloskunde student loopt feedback te verzamelen. Het systeem kent een veelvoud aan feedbackformulieren, vaak specifiek voor bepaalde handelingen.

Ook is het mogelijk om digitaal vaardigheden af te toetsen in de onderwijssetting. Docent ontvangt van student een beoordelingsformulier en vult deze digitaal in. Op basis van een cesuur per toets ontvangt de docent automatisch een beoordelingsadvies. Student kan vervolgens in Scorion realtime haar voortgang inzien en zien hoeveel vaardigheden er al getoetst zijn.

In dit portfolio worden er periodiek exports gedaan door de opleiding die worden ingelezen in het SIS systeem van de opleiding.

Heb je een vraag?

We helpen je graag

Neem contact op


    Alle cases

    Geïnteresseerd in een andere case?