Bij de Amstel Academie doorloopt de student verschillende Praktijk Leer Periodes (PLP’s) waarin zij bewijslast verzamelen over de handelingen die zij verrichten.

De Amstel Academie biedt aan verpleegkundigen vervolgopleidingen aan. Deze studenten lopen vaak stage bij hun eigen instelling. De theorie wordt verzorgd door de Amstel Academie en de praktijkopdrachten worden door de student uitgevoerd op de eigen werkplek.

Voor het vastleggen van de praktijkopdrachten wordt gebruik gemaakt van het Scorion Digitaal Portfolio. Studenten vullen dagelijks een formulier (dag-evaluatie) in waarin ze de handelingen beschrijven die ze uitgevoerd hebben. Deze formulieren kan de student uiteindelijk indienen als bewijslast om aan te tonen dat hij/zij bepaalde competenties beheerst.

Geïnteresseerd in een digitaal portfolio?
Vraag een demo aan

Daarnaast wordt de student gedurende elke PLP aan het begin, tussentijds en aan het eind beoordeeld over de voortgang. Deze beoordelingen worden ook allemaal vastgelegd in het portfolio.

Ook maakt de student kwaliteitsopdrachten en wordt van hem/haar verwacht dat er klinische lessen worden bijgewoond. Alle data wordt digitaal verzameld en is via een dashboard inzichtelijk voor de student, de opleiding en de praktijkbegeleider. Zo is in één oogopslag duidelijk hoe de student ervoor staat en aan welke competenties er nog gewerkt moeten worden.

Alle cases

Geïnteresseerd in een andere case?