Bij de Hogeschool Utrecht kunnen pabo-studenten feedback vragen aan hun praktijkopleider met de 360-graden feedback formulieren.

Studenten van de pabo bereiden bepaalde lessen voor en verzorgen deze lessen bij hun stage-instelling. Studenten worden begeleid door hun praktijkopleider. De student kan zelf een 360-graden feedback formulier uitzetten richting de praktijkopleider. In de 360-graden feedback beoordeeld de student zichzelf ook. Na afloop kan er een rapport gegenereerd worden waarop je de gegeven feedback kan zien. Hierbij is de feedback van de student (zelfbeoordeling) en die van de praktijkopleider inzichtelijk.

De HU heeft hiervoor een aantal kerntaken vastgesteld waarop de student beoordeeld wordt. Elke kerntaak bevat één of meerdere indicatoren en middels een soort Rubric wordt de student beoordeeld. Hiermee is snel inzichtelijk op welke indicatoren de student zichzelf nog kan verbeteren. Daarnaast is er in de formulieren ruimte om feedback te geven op wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Al deze data wordt in één overzichtelijk rapport weergegeven.

Werkt jouw pabo-opleiding met programmatisch toetsen of 360-graden feedback?
Mail ons!
Image module

Alle cases

Geïnteresseerd in een andere case?