Healthcare

IFMS bij ziekenhuizen
IFMS staat voor Individueel Functioneren Medisch Specialisten en is speciaal ontwikkeld voor basisartsen en medisch specialisten. De IFMS groepsfeedback module is een module waarbij mensen een groep beoordelen. Bij een IFMS groepsfeedback geven medisch specialisten binnen een (vak)groep elkaar feedback. Ook is het mogelijk om medewerkers die buiten de (vak)groep vallen feedback te laten geven, zoals een medisch secretaresse. De rapportage geeft inzicht over hoe de artsen en/of medisch specialisten binnen de groep functioneren, maar ook hoe een individu binnen de groep presteert. Afhankelijk van de wensen kan de rapportage op groepsniveau of individueel niveau gegenereerd worden.

Voor alle klinieken met een ZKN keurmerk geldt vanaf 2016 een verplichting voor het uitvoeren van een IFMS bij alle basisartsen en medisch specialisten. Ook hebben enkele zorgverzekeraars een IFMS als inkoopvoorwaarde gesteld.

Kwaliteitspaspoort
Het kwaliteitspaspoort geeft de medewerker inzicht in hoeverre hij bevoegd en bekwaam is voor zijn vakinhoudelijk handelen. Daarnaast zie je wat de status is van de bij- en nascholingstrajecten. Door alerts worden medewerkers en leidinggevenden tijdig geïnformeerd wanneer zij opnieuw hun handelingen moeten laten aftekenen.

Image module
Interested in Scorion?
Do you also want to use it in healthcare?

E-portfolio
Het E-portfolio biedt een compleet ontwikkel- en volgplatform voor het coschappen traject. Het E-portfolio wordt inmiddels voor bijna alle soorten medische opleidingen in Nederland gebruikt, zoals de AIOS, tandheelkunde en geneeskunde opleidingen van het UMCG in Groningen. Het volledig nieuwe curriculum G2020 is inmiddels bij het UMCG geheel digitaal geïmplementeerd. Met het E-portfolio is het mogelijk om online de ontwikkeling en progressie tijdens de verschillende stages helder in beeld te krijgen. De co-assistent heeft zijn eigen online portfolio waarin beoordelingsformulieren, behandelplannen en evaluaties, ingevuld en bewaard worden. Begeleiders en beoordelaars hebben een eigen omgeving. Vanuit hier hebben zij zicht op de ontwikkeling van co-assistenten en kunnen zij de co-assistenten beoordelen. Begeleiders en beoordelaars kunnen zelf beoordelingsformulieren maken, bestaande aanpassen, maar kunnen ook met één druk op de knop beoordelingsrapportages genereren.

Privilege paspoort
In samenwerking met Isala is het privilege paspoort ontwikkeld. Dit paspoort geeft inzicht in de bevoegdheid van medisch specialisten in een ziekenhuis.  Het Privilege paspoort is dusdanig van opbouw dat de Joint Commission International (JCI) het paspoort heeft goedgekeurd. Isala heeft onder andere met het privilege paspoort hét internationale JCI keurmerk behaald voor kwaliteit en veiligheid.