Onderwijs

Zelfevaluatie

Met de zelfevaluatie module schrijft de student een reflectieverslag. De student reflecteert over zijn of haar eigen handelen. Hij beschrijft de situatie en vult de sterke- en verbeterpunten in als leermoment voor hemzelf. Indien gewenst kan een andere student zijn reflectieverslag beoordelen. De student heeft hierdoor goed inzicht in zijn eigen ontwikkeling.

Peer review

In samenwerking met de TU Delft is de online Peer review ontwikkeld. Met een Peer review beoordelen studenten elkaar. Hierdoor krijgt een docent snel inzicht in de werkzaamheden en ontwikkeling van studenten. Een docent creëert zelf een vragenlijst of voegt een bestaande vragenlijst toe. De TUDelft doet dit bijvoorbeeld op basis van Rubrics. Deze vragenlijst wordt verstuurd aan een groep studenten. Deze groepen kun je zelf beheren en zijn bijvoorbeeld ook vanuit Blackboard eenvoudig te importeren.

De docent ziet precies wie de vragenlijst heeft ingevuld en wie een herinnering moet krijgen. Hierdoor heb je volledig grip op het proces, wat zorgt voor tijdswinst en een hogere respons! Met één druk op de knop ontvang je een groepsrapportage en/of een individuele rapportage. Deze kan toegevoegd worden aan de betreffende student, zodat iedereen altijd z’n eigen persoonlijke beoordeling ontvangt.

Image module
Geinteresseerd in Scorion?
Wil je het ook gebruiken in het onderwijs?

360 graden feedback

In het onderwijs wordt de 360 graden feedbackmodule ingezet voor het geven van feedback aan studenten. Studenten beoordelen elkaar onderling naar aanleiding van bijvoorbeeld een gegeven presentatie of een handeling die is uitgevoerd.

Toetsmodule

Bij veel medische (vervolg)opleidingen worden studenten getoetst op hun vaardigheden. Hierbij tonen de studenten aan dat zij de theorie ook in de praktijk beheersen in een simulatiesetting.

Met de toetsmodule neem je verschillende toetsen (stations) af. Je beoordeelt studenten digitaal bij het toetsen van hun vaardigheden. Dit bespaart veel tijd. In het digitale portfolio van de student is het mogelijk om de toetsresultaten in te zien.