Bedrijfsleven

360 graden feedback

In het bedrijfsleven is de 360 graden feedbackmodule een nuttige toepassing, bijvoorbeeld binnen de beoordelingscyclus of bij de jaarlijks terugkerende functioneringsgesprekken.

Peer review

De peerevaluatie is de perfecte module om groepen te beoordelen. Vooral wanneer inzicht nodig is in het functioneren van een team en het functioneren van een individu binnen het team.

Image module
Geinteresseerd in Scorion?
Wil je het ook gebruiken in het onderwijs?