Webinar: Feedback in het hoger onderwijs

Smiling millennial diverse colleagues discussing online work together, happy caucasian female intern listening to indian mentor explaining computer task training employee, office mentoring concept

David Carless, professor aan de Universiteit van Hong Kong, stelt dat feedback in het onderwijs het beste werkt als studenten en docenten als partners samenwerken. Dit betekent bijvoorbeeld dat docenten het feedbackproces zo …